Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TI > newsletter TI

Terezínská iniciativa 20

časopis mezinárodního sdružení - listopad 2001

Vojtěch Blodig: Nová expozice Muzea ghetta v Terezíně
První úvahy o vybudování definitivní expozice muzea ghetta spadají do roku 1991, tedy do doby, kdy byla otevřena dosavadní expozice, považovaná za provizorní. Jak už tomu ale často bývá, mnohá provizória mají dlouhou životnost. V případě terezínské expozice je však možno říci, že její ohlas mezi odbornou veřejností i běžnými návštěvníky byl přesto pozitivní...
Michal Frankl: Internet - brána ke vzdělávání o holocaustu
Světová informační síť získává stále důležitější místo při šíření informací a komunikaci. Úměrně tomu roste i význam Internetu ve vzdělávání - vždyť dnes téměř každý školák umí na Internetu vyhledávat a běžně si připravuje s jeho využitím úkoly a školní práce. I přes věkovou a technickou bariéru není daleko doba, kdy i většina učitelů bude materiály pro výuku, různé vzorové hodiny a nápady v první řadě vyhledávat na Internetu...
Přežít šlo jen s mnoha zázraky
Rozhovor Jiřího Steinera s cembalistkou Zuzanou Růžičkovou.
Miroslav Kárný o našem čase
Vzpomínka Jiřího Kotouče.
Japonské děti zpívají Brundibára
V Tokiu měl 22. července 2001 premiéru Brundibár v japonském provedení. Jeho dirigent Jošifumi Nakajima má k české hudební kultuře hlubší vztah, pravidelně se podílí na festivalu Mladá Praha...
Společně proti neonacismu
Terezínská tryzna v roce 2001.
Kamarádka Hanka Hahnová
Vzpomínka R. Brösslerové na přítelkyni z dívčího domova L 410.
Hold Rafi Schachterovi
Koncert na počest terezínského hudebního skladatele.
Willy Groag
Vzpomínka Aleny Munkové-Synkové na Jugendleitera z dívčího domova L 410.
Za prof. Jaroslavem Budlovským
V úterý 12. června nás navždy opustil náš bývalý spoluvězeň Jaroslav Budlovský. Zemřel po těžké nemoci ve věku 87 let...
Doris Grozdanovičová: Vzpomínka na Vávu Schönovou
Upřímné a opravdové přátelství vydrží obvykle po celý život, i když se lidé dlouhá léta nemohou vidět, což byl smutný výsledek neblahých politických událostí po druhé světové válce...
Program Terezínských pamětních dní v Brně
Srdečné poděkování
za finanční přípěvky Terezínské iniciativě.
Informace - Vzkazy - Výzvy - Prosby

Last Update: 24. 2. 2002
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz