Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > ITI

Dokumentace jmen a připomínání obětí

Institut Terezínské iniciativy považuje za svou povinnost dokumentovat a připomínat osudy obětí terezínského ghetta a dalších obětí konečného řešení židovské otázky z českých zemí. Snažíme se získat a zpřístupnit informace a dokumenty o každém ze zavražděných tak, abychom si za nesčíselným množstvím zavražděných dokázali představit jednotlivé muže ženy a děti. Informace nasbírané v dokumentačním projektu poskytujeme pamětníkům, rodinným příslušníkům, veřejnosti, historikům a v neposlední řadě školám.

Pomozte nám v dokumentaci...

Máte opravy, doplňující informace, můžete poskytnout fotografie nebo další dokumenty týkající se obětí? Kontaktuje nás prosím na:

Institut Terezínské iniciativy

Jáchymova 3

110 00 Praha 1

+420-222 31 70 13

Databáze obětí

Institut Terezínské iniciativy vytvořil a spravuje databázi obětí "konečného řešení židovské otázky" v českých zemích. Databáze obsahuje stručné údaje o všech vězních terezínského ghetta deportovaných z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a těch, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války s pochody smrti (tzv. evakuační transporty). Dále máme informace o Židech, kteří byli z českých zemí deportováni přímo do Lodže, Osvětimi, Minsku a Ujazdówa. Více o databázi...

Od května 2008 je Databáze obětí přístupná na vzdělávacím serveru holocaust.cz -  www.holocaust.cz/cz2/victims/victims. Vzhledem k zákonu o ochraně osobních informací lze vyhledávat pouze informace o osobách, které během holocaustu zahynuly. Údaje týkající se osvobozených osob a stejně jako další informace můžete získat prostřednictvím e-mailové adresy database@terezinstudies.cz. Vzhledem k velkému množství dotazů počítejte prosím s možnou prodlevou v odpovědi.

Terezínská pamětní kniha

Edice Terezínských pamětních knih je symbolickým památníkem Židům, kteří byli deportováni do terezínského ghetta. Záznamy o jednotlivých obětech jsou v pamětních knihách strukturovány jako symbolický epitaf na náhrobku. Dosud vyšly svazky dokumentující jména a osudy terezínských vězňů z českých zemí, z Německa a z Rakouska.

Terezínské album

Cílem projektu Terezínské album cílem je sbírat, digitalizovat a zpřístupňovat fotografie a další dokumenty obětí šoa v českých zemích. Dosud neznámé dokumenty z archivů a ze soukromých sbírek nám pomohou příblížit lidskou stránku nacistické genocidy Židů. Díky fotografiím se připomínání obětí šoa bude místo dlouhých seznamů jmen spíše podobat listování rodinným albem. V budoucnosti budou tyto dokumenty přístupné v rámci databáze obětí v rámci internetových stránek  www.holocaust.cz.
Projekt Terezínské album byl finančně podpořen  Claims Conference, Evropskou unií v rámci grantového programu  Culture 2000. Projekt byl dále podpořen nadací  Dutch Jewish Humanitarian Fund, Nadačním fondem obětem holocaustu a Nadací  Židovské obce v Praze.

Terezín Digital Resource Centre

Internetová aplikace sloužící ke sdílení databází osob a dokumentů týkajích se konečného řešení židovské otázky v českých zemích. Cílem projektu je překlenout rozdíly mezi databázemi obětí vyvinutými v Beit Terezín v Izraeli, v Židovském muzeu v Praze a v Institutu Terezínské iniciativy v Praze. Tyto organizace budou sdílet databáze obětí a spolupracovat na vývoji a doplňování jednotné databáze digitalizovaných dokumentů vztahujících se k terezínským vězňům a dalším obětem "konečného řešení". Terezín Digital Resource Centre není a nebude přístupné online a slouží pouze úzkému okruhu odborníků. Materiály nasbíráné v rámci tohoto projektu však budou v budoucnosti zpřístupněny prostřednictvím internetových stránek  www.holocaust.cz.

Projekt je v současnosti finančně podporován  Claims Conference.

Poslední změna: 2. 3. 2013
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz