Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start

Terezínská iniciativa

Terezínská iniciativa je sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí (a jejich přímých potomků) V současnosti má Terezínská iniciativa přibližně 600 členů v České republice a asi 100 členů žijících v zahraničí.

Terezínská iniciativa dbá o to, aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří zahynuli během Šoa. Pro účely dokumentace a výzkumu historie terezínského ghetta a Šoa v českých zemích založila v roce 1993 Institut Terezínské iniciativy.

Terezínská iniciativa se snaží aktivně spolupůsobit při výchově nové generace Evropanů k toleranci, proti rasismu, antisemitismu a xenofobii. Její členové se jako pamětníci zúčastňují besed a přednášek na školách v tuzemsku i zahraničí a podílejí se na řadě dalších projektů. Terezínská iniciativa finančně podporuje studijní zájezdy škol do Památníku Terezín, při čemž využívá též grantů  NFOH,  MŠMT ČR a Claims Conference.

TI systematicky pečuje o sociální potřeby přeživších šoa v České republice. Organizuje rozdělování finančních prostředků z grantů Claims Conference pro přeživší Šoa, a to na doplnění zdravotní péče, na domácí péči a na pomoc v obtížných životních situacích.

Několikrát ročně vydává TI svůj zpravodaj - časopis Terezínská iniciativa. Ten je od čísla 16 (listopad 1999) přístupný na této internetové stránce.

Kromě výše uvedených grantů s přesně stanoveným využitím, jsou jedinými příjmy TI dobrovolné příspěvky členů, z nichž musí financovat veškerou svou činnost. V tomto ohledu TI kdysi velmi pomohl významný finanční odkaz bezdětného bývalého terezínského vězně, který se po válce jako expert WHO dopracoval slušného jmění.

V čele Terezínské iniciativy stojí předsednictvo volené sněmem, který se schází jednou ročně. Předsednictvo ze svých řad volí předsedu Terezínské iniciativy. V současnosti tuto funkci zastává PhDr. Dagmar Lieblová.

Adresa:
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
Kancelář:
Jáchymova 3, 110 00 Praha 1 - 3. patro
Telefon:
+420 222 31 06 81
Email:
terezinskainiciativa@cmail.cz
Bankovní spojení
  • Kč: IBAN: CZ 690 01 000 594 33 011/0100
  • USD: IBAN: CZ 690 01 000 348 331 234 555 011/0100
  • EURO: IBAN: CZ 690 01 000 342 781 234 555 011/0100
Komerční banka Praha, Staroměstské náměstí, 110 01 Praha 1

Poslední změna: 4. 2. 2010
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz