Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > ITI

Publikace

Edice Terezínských pamětních knih

Účelem edice Terezínských pamětních knih je zaznamenat jména a osudy terezínských vězňů a zachovat památku nesmyslně zmařených lidských životů. Jejich uveřejnění je umožněno vytvořením databáze, v níž jsou shromažďovány údaje o více než 150 tisících terezínských vězních. Záznamy o desetitisících deportovaných a zavražděných Židech dokumentují rozsah a zrůdnost konečného řešení židovské otázky a představují symbolický náhrobek těm, z nichž většina nenalezla pokojný hrob na této zemi.

Miroslav Kárný, kol.: Terezínská pamětní kniha, 2. sv., Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1995

Dva svazky této pamětní knihy obsahují jména a osudy více než 80 tisíc Židů z Čech a Moravy deportovaných během nacistické okupace do Terezína, Lodže a dalších koncentračních táborů. Každý transport představuje v knize samostatnou kapitolu rozdělenou na oddíly zemřelých, osvobozených a těch, jejichž osudy se nepodařilo zjistit. Transporty jsou řazeny chronologicky. Záznam o každém vězni obsahuje příjmení a jméno (případně poválečné příjmení), datum narození a další údaje, které se různí podle jednotlivých osudů: transport z Terezína, datum a místo úmrtí, případně místo osvobození. Pamětní kniha obsahuje úvodní slovo prezidenta Václava Havla, historickou studii Miroslava Kárného o genocidě českých Židů a dějinách terezínského ghetta, přehled všech transportů do Terezína i z Terezína a dalších transportů z Prahy a Brna do Lodže, Minsku, Osvětimi a Ujazdowa.

Guide to the Terezín Memorial Book, Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1995

Překlad úvodních kapitol do angličtiny zpřístupňuje Terezínskou pamětní knihu cizojazyčným zájemcům. Průvodce může zároveň sloužit samostatná publikace o dějinách Terezína a konečného řešení v českých zemích.

Miroslav Kárný, Michal Frankl, kol.: Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland 1942 - 1945, Institut Terezínské iniciativy - Academia, Praha 2000

Další svazek řady Terezínských pamětních knih dokumentuje jména a osudy více než 42 tisíc Židů deportovaných do Terezína z území Německa v hranicích před rokem 1938 a z Gdaňsku. Seznamy jsou rozděleny podle 19 německých deportačních oblastí, z nichž byly transporty do Terezína vypravovány. Kniha je doplněna historickým úvodem o dějinách Terezína a úloze německých vězňů v terezínském nuceném společenství a přehledem německých deportačních oblastí. Podrobnosti...

Theresienstadter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942-1945, Institut Terezínské iniciativy - Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes , Praha 2005

Nejnovější svazek z řady Terezínských pamětních knih připomíná osudy 18166 vězňů terezínského ghetta, kteří byli do Terezína deportováni z území Rakouska nebo dříve v Rakousku žili. V transportních seznamech jsou jména Židů z Rakouska, maďarských Židů deportovaných z rakouského území a také rakouských Židů deportovaných z jiných evropských zemí.Podrobnosti...

Terezínské studie a dokumenty

Vědecká ročenka Institutu Terezínské iniciativy vycházející od roku 1994 v německé a od roku 1996 v české verzi. Jejím cílem je zveřejňovat výsledky historického výzkumu o konečném řešení židovské otázky v českých zemích a o terezínském ghettu. Podrobnosti, seznamy článků, anotace...

Knižnice Institutu Terezínské iniciativy

Helena Petrův: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939 -1941), Institut Terezínské iniciativy - Sefer, Praha 2000 - VYPRODÁNO

Jiří Křesťan, Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník: Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948, Institut Terezínské iniciativy - Sefer, Praha 2001

Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Zpráva expertního týmu zřízeného Smíšenou pracovní komisí na základě usnesení vlády České republiky č. 773 ze dne 25. 11. 1998 , Sefer - Institut Terezínské iniciativy , Praha 2001

Jewish Gold and other Precious Metals, Precious Stones, and Objects made of such Materials - Situation in the Czech Lands in the Years 1939 to 1945. Unlawful Infringement of Property Rights and its Scope; Subsequent Fate of the Jewish Assets affected by this Infringement. Report by a Team of Experts Created by the Joint Task Force based on Decision No. 773 of the Czech Government of November 25, 1998, Institut Terezínské iniciativy - Sefer, Praha 2001

Lucie Ondřichová: Příběh Fredyho Hirsche, Institut Terezínské iniciativy - Sefer, Praha 2001

Další publikace

Toman Brod, Miroslav Kárný, Margita Kárný: Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1994

Sborník z mezinárodní konference o terezínském rodinném táboře uspořádané v Praze 7. - 8. března 1994 k připomenutí padesátého výročí zavraždění 3792 vězňů tohoto tábora v osvětimských plynových komorách. Přehled příspěvků.

Deník Otty Wolfa, 1942 - 1945, Nadace Terezínská iniciativa - Sefer, Praha 1997 - VYPRODÁNO!

V roce 1942 se rodina Wolfových z Tršic u Olomouce rozhodla neuposlechnout povolání do transportu do Terezína. Velkou část následujících tří let strávil v roce 1942 patnáctiletý Otto Wolf spolu se svými rodiči a starší sestrou v různých úkrytech v nedalekých lesích. Po celou dobu si Otto zapisoval všechny události a zážitky do deníku, který je jedním z mála podobných dochovaných dokumentů. Otto Wolf byl po téměř třech letech úspěšného ukrývání v dubnu 1945 dopaden nacisty a zavražděn.

Ferdinand Koudelka: Sociologický průzkum znalostí středoškoláků o Terezíně a holocaustu, Institut Terezínské iniciativy, Praha 1998

Průzkum uskutečněný mezi více než 900 respondenty - studenty různých typů středních škol - analyzuje nejen jejich názory a znalosti o holocaustu a o Terezíně, ale též jejich postoje vůči rasismu a antisemitismu a sympatie k hnutí skinheads. Text celého průzkumu.

Poslední změna: 21. 7. 2009
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz