Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications

Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau

Terezín Family Camp in Auschwitz-Birkenau, proceedings of the international conference - Prague, March 7. - 8., 1994

(Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1994)

Articles

 • Erik Polák: Terezín v "konečném řešení židovské otázky"
 • Miroslav Kárný: Terezínský rodinný tábor v "konečném řešení"
 • Ruth Bondyová: Dětský blok v rodinném táboře
 • Toman Brod: Zamyšlení nad účelem rodinného tábora a nad osudy uvězněných chlapců
 • Hermann Langbein: Možnosti a meze osvětimské rezistence
 • Jiří Franěk: Jako ovce na porážku?
 • Krystyna Oleksy: Svědectví vězňů ze Sonderkomanda - Salmen Gradowski
 • Henryk Świebocki: Osvětimská zpráva Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby
 • Francizsek Piper: Zpráva A. Wetzlera a R. Vrby jako historický pramen
 • Martin Gilbert: Reakce spojenců na zprávu Wetzlera a Vrby
 • Jakov Tsur: Ledererův a Pestekův útěk
 • Jaroslava Milotová: Terezín v aktech londýnského exilu
 • Miroslav Kryl: Obraz terezínských deportací na východ v deníku Willyho Mahlera
 • Pavel Stránský: Sdělit nesdělitelné

Documents

 • O terezínském rodinném táboře - svědectví z dubna 1944 (část zprávy Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby o osvětimské továrně na smrt týkající se událostí v rodinném táboře)
 • Zpráva o poměrech v táborech Birkenau a Osvětim (text rozeslaný 4. července 1944 československým ministerstvem zahraničních věcí v Lodnýně)
 • Prohlášení československé státní rady v Londýně k událostem v rodinném táboře terezínských vězňů
 • Miroslav Kárný: Kalendárium terezínského rodinného tábora v Birkenau (1943 - 1944)

Last Update: 17. 11. 1999
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz