Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > pamětní číslo 1941-2001

Divadlo za komínem

Tak kdysi nazval Jiří Vrba svoje pásmo (někdy je nazýváno Divadlo pod komínem), sestavené z úryvků kabaretních představení a divadelních celků, které se hrály a vznikaly v terezínském ghettu v letech 1941 - 1945. Pásmo zatím nebylo nikde inscenováno. Je volnou montáží ukázek z tvorby Karla Švenka, Zdeňka Jelínka, Oldřicha Böhma, Karla Poláčka, Pavla Bondyho, Pavla Friedmanna, Karla Fleischmanna, Františka Basse, ale i anonymních autorů. Jsou to tvůrčí výpovědi o nepomíjivosti duchovní svobody i v podmínkách terezínského ghetta a navzdory plánům konečného řešení.

Premiéra této jevištní montáže z poezie, prózy, divadelních her, kabaretů a písní se však uskutečnila až v rámci těchto Památných dnů k 60. výročí prvních transportů v půdním prostoru Magdeburských kasáren - v historickém místě divadelních a kabaretních představení v Terezíně.

Inscenace v režii a úpravě profesorky Marianny Štěpitové - Klaučo a v provedení studentů druhého a třetího ročníku dramatického oddělení Konzervatoře v Brně zaujalo diváky hereckým propracováním talentovaných mladých herců, kteří zdařile předvedli své nejen pohybové schopnosti, ale i pěvecké a pantomimické.

Profesorka Štěpitová - Klaučo upravila nejednotný a málo jevištně účinný scénář, který je spíš záslužným literárním dokumentem, do dvoudílného jevištního útvaru.

První část je lyricko-poetická, narušovaná symbolickou postavou Capitana, zosobňující zlo (nelze si nevšimnout symboliky nápadně podobné SS) a druhá část je ryze komediální s úryvky ze Švenkovy hry Poslední cyklista, která se již blíží absurdnímu dramatu.

Písně z terezínské autorské tvorby úspěšně spojovaly jednotlivé herecké výstupy. Hudební doprovod (housle a klavír) obstarával student hudebního oddělení Alexej Aslamas. V hereckých rolích se představili: Jakub Gottwald, Petr Kozlíček, Vlaďka Krčková, Alexandr Pondikas, Lukáš Příkazký, Erika Stárková, Marta Svobodová, Jiří Valůšek, Václav Vodička, Vladimír Vyskočil.

Za zmínku ještě určitě stojí neobvyklé použití symbolických rekvizit (řeznické háky) a vlastnoručně ušité kostýmy záměrně zhotovené z materiálů dostupných v prostředí ghetta.

Na velmi zdařilém představení se autorsky podílely:

Choreografie: Irena Žáčková

Pěvecká spolupráce: Kateřina Zezulová a Hana Kobzová

Úprava scénáře a režie: Marianna Štěpinová-Klaučo

Díky za překrásnou šanci, práci, snad jsme nezklamali. Byla to pro nás čest, závazek i radost (snad to také bylo znát na atmosféře a na výkonech herců). Náš - soudobý Terezín z památných říjnových dnů 2001 - si budeme tak trošku sobecky hýčkat ve vzpomínce, neboť jsme se vzájemně obdarovali s diváky lidským souzněním, uměním a štěstím z chvil pozemského bytí, kterému snad láskyplně přihlíželi i ti z druhého břehu, ti, kteří prošli Terezínem, aby naplnili počet šesti milionů obětovaných. Parafrázuji Ellie Wiesla, jeho slova o holocaustu - tato inscenace a terezínské představení - byla pro mne prostorem pro vyjádření úcty, pokorného obdivu a něhy.

Prof. Marianna Štěpitová - Klaučo

I přes velkou časovou bariéru se nám snad podařilo zachovat původní význam celého představení, prožitek nás i diváků nepochybně ještě znásobilo prostředí Půdního divadla, kde se toto pásmo před šedesáti lety hrálo. Práce na tomto představení patřila k tomu nejpříjemnějšímu, na čem jsem měl možnost se dosud podílet.

Na zlé věci člověk většinou rád zapomíná, což je určitě v pořádku a je to i přirozené. Nikdy bychom však neměli zapomínat úplně, a proto jsme rádi, že jsme se mohli, my studenti, na takovém připomenutí podílet.

Jiří Valůšek, jeden z herců

Poslední změna: 23. 2. 2002
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz