Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Kronika života českých židů v Lodži

Věra Šlesingerová

Po mnohaletém úsilí vyšla koncem roku 2000 kniha, podávající svědectví o osudu pěti tisíc českých židů, kteří byli na podzim roku 1941 deportováni v pěti transportech do lodžského ghetta.

Publikaci sestavil dr. Richard Seemann z výpovědí pamětníků, dokumentů ze Státního archivu v Lodži a dalších publikací o lodžském ghettě, zejména Kroniky lodžského ghetta, která od 12. ledna 1941 po 1287 dní zachycovala všední život a tragický osud jeho obyvatel. Dokumentace z archivů a výpovědi zaznamenané v  Židovském muzeu v Praze jsou řazeny chronologicky od příjezdů transportů v říjnu 1941 až po likvidaci ghetta v srpnu 1944.

V příloze jsou unikátní barevné fotografie a jména všech 4724 lidí, kteří tímto ghettem prošli a už se nevrátili, i 277 jmen těch, kteří přežili.

Ačkoliv osudy obyvatel terezínského a lodžského ghetta byly stejně tragické, podmínky, v nichž tam lidé žili, byly odlišné. Kniha Ghetto Litzmannstadt 1941 - 1944 tak zaplnila mezeru v dokumentaci holocaustu v českých zemích.

Knihu vydal Ústav mezinárodních vztahů a financovala ji  Terezínská iniciativa. Zájemci si ji mohou zakoupit nebo objednat v sekretariátě Terezínské iniciativy. Cena publikace je 90,- Kč.

Věra Šlesingerová
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz