Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 18

Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941)

Prvním svazkem nově založené Knižnice Institutu Terezínské iniciativy, určené k publikaci menších studií o různých stránkách konečného řešení židovské otázky, je autorkou přepracovaná disertační práce odborné asistentky právnické fakulty Karlovy univerzity dr. Heleny Petrův. Její studie je nejenom soustavným přehledem protižidovského zákonodárství v letech 1939-1941, které bylo proti židovskému obyvatelstvu v Čechách a na Moravě uplatněno (ať již protektorátními nebo říšskými právními prostředky), ale zejména v prvních dvou kapitolách analyzuje předpoklady a okolnosti, které formovaly specifika protižidovské politiky v protektorátu. Helena Petrův začala už pracovat na nové studii, která dovede její přehled až do roku 1945.

Poslední změna: 19. 12. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz