Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 17

Zkušenosti z návštěv německých škol

Začalo to před několika lety vyprávěním a diskusí na společném semináři českých učitelů z Litoměřicka a německých z Braniborska. Seminář se konal v Terezíně. Čeští učitelé nás vlídně vyslechli, a tím to pro ně skončilo. Učitelé z Německa se však začali zajímat, zda bychom byli ochotni přijet i mezi jejich žáky. Po naši kladné odpovědi brzy následovala pozvání.

Podporu těmto projektům poskytuje ministerstvo školství Braniborska, jmenovitě upřímný humanista, dobrý přítel a podporovatel Terezína, pan Berndt-Karl Vogel.

Oblastní školské instituce pak organizují vše, co s naším pobytem v Německu souvisí: nabídku školám, ubytování, harmonogram přednášek, dopravu, atd. Na přednáškách bývá většinou jedna třída, někdy dvě spojené, obvykle dvojitou hodinu. Obvykle přednášíme pro dvě, někdy však i tři skupiny denně. Všechno klape perfektně. A žáci? Nejčastěji 9. až 13. třídy, přednášeli jsme však i žákům šestých, sedmých i osmých tříd a dokonce jsme se podíleli i na projektu, na němž pracovaly děti čtvrtých až šestých tříd.

Vyprávíme o tom, jak nás v dětství a mládí postihla válka, o svých zážitcích v lágrech, o tom, jak jsme ztratili rodiny a přátele. Vysvětlujeme kořeny antisemitismu, zdůrazňujeme, co znamenali Židé v německé i světové vědě a kultuře.

Necháváme žáky kdykoliv vstoupit do našich vyprávění s otázkou nebo s vlastním komentářem a necháváme také na konci čas pro volnou diskusi. Jedno jim však zdůrazňujeme: že oni nejsou zodpovědni za to, co spáchali příslušníci jejich národa před více než půl stoletím. Že však jsou a vždy budou zodpovědni jenom za to, co se děje v jejich okolí a v jejich současnosti.

Několikrát jsme vyslechli: No, ano, zodpovědni sice nejsme, ale stydíme se za to, že tehdy mohli Němci vůbec něco takového napáchat!

V diskusích bývá spousta otázek - od detailů o lágrovém životě až po příčiny antisemitismu. Někdy jsou otázky dětsky naivní, zajímají se na příklad, zda jsme sami viděli Hitlera a podobně. Jindy sedí zamlkle a dotazy jsou jen zřídka. Velmi záleží na tom, jak jsou žáci na naši návštěvu předem učitelem připraveni. Jelikož se však o naši návštěvu sami ucházejí, bývají to učitelé, kteří mají nějakou motivaci, kteří své žáky motivují. Také po zazvonění se děti někdy rozutečou, jako když střelí do hejna vrabců, jindy nás zase obklíčí a bombardují dalšími a dalšími dotazy. Zřejmě se v neformálním kroužku cítí lépe než ve školní lavici.

Často se zmiňujeme o nebezpečí neonacismu. I když víme, že na některých školách je dost pravicových extrémistů, zatím jsme se nesetkali s přímou provokací nebo nepřátelským projevem.

Většinou se tedy loučíme s dobrým pocitem, že jsme zaseli užitečnou setbu.

Poslední změna: 30. 6. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz