Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

O plnou právní a hospodářskou subjetivitu Svazu osvobozených politických vězňů

Terezínská iniciativa je součástí Sdružení osvobozených politických vězňů, které společně s dalšími třemi sdruženími tvoří Český svaz bojovníků za svobodu. Měli bychom tedy vědět, co se v našem sdružení děje.

Podmínky pro samostatnou práci SOPV byly až dosud nedobré, zejména v oblasti samostatného jednání se státními či jinými organizacemi a institucemi a ve sféře finanční, což se zvlášť výrazně projevilo po vzniku Fondu budoucnosti.

Proto předsednictvo SOPV rozhodlo svolat mimořádný sněm, který tvoří delegáti jednotlivých táborových a historických skupin. Sešli se 23. června za účasti předsedy ÚV ČSBS Dr. Jakuba Čermína v Domě legií v Praze.

Úvodní slovo přednesl předseda SOPV a člen předsednictva ÚV ČSBS Oldřich Stránský. Vylíčil dosavadní situaci, hovořil o všech jednáních, která by vedla k plné právní subjektivitě a hospodářské samostatnosti. Zatím nebylo dosaženo téměř žádných úspěchů. Proto předsednictvo SOPV rozhodlo svolat sněm sdružení. Po projevu Oldřicha Stránského se rozvinula velmi bohatá rozprava, která chvílemi přecházela v polemiku. Delegáti převážnou většinou schválili návrh usnesení, který zdůrazňuje zachování a posilování jednoty ČSBS a současně upevňování postavení SOPV, věnovat mimořádnou péči členům v oblasti sociálně zdravotní a trvale obhajovat všechny výhody, které naši členové ještě mají.

Projev Oldřicha Stránského přineslo Národní osvobození č. 20, registraci stanov uskutečnilo Ministerstvo vnitra ČR l2.8.l999.

Poslední změna: 24. 11. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz