Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TI > newsletter TI

Terezínská iniciativa

Pamětní vydání k 60. výročí počátku deportací v českých zemích

Karel Fleischmann: Pohled na Terezín,1943.

Slavnostní koncert v Rudolfinu
Slavnostním koncertem v pražském Rudolfinu, který se konal pod záštitou přiedsedy Senátu České republiky dr. Petra Pitharta, byly zahájeny pořady na Paměť šedesátého výročí počátku deportací židů v Českých zemích...
Projev Petra Pitarta, předsedy Senátu parlamentu ČR, který přednesl v sobotu 13. října 2001 před zahájením koncertu v Rudolfinu
Vážené dámy a pánové, vzácní hosté, za tři dny, v úterý 16.října, uplyne šedesát let ode dne, kdy byl vypraven první transport Židů z českých zemí. Deportováno bylo nakonec jedenaosmdesát tisíc lidí. Transporty směřovaly na východ do Lodže, Minska, Ujazdowa, ale především do terezínského ghetta, jemuž bylo v záměrech nacistů určeno stát se jen přestupní stanicí na tratích do táborů konečného řešení...
K čemu je slunce, když není den?
Název pásma herečky Táni Fišerové a skladatele Daniela Dobiáše je úryvkem z básně Hanuše Hachenburga, jednoho z nejtalentovanějších dětských terezínských básníků, kterému už nebylo umožněno, aby svůj talent dále rozvíjel...
Pietní shromáždění na židovském hřbitově
Blízko vchodu do židovského hřbitova v Praze je umístěn pomník na paměť českých židů, kteří zahynuli v lodžském ghettu. U tohoto pomníku se v pondělí 15. října 2001 shromáždilo asi čtyřicet účastníků k pietní tryzně...
Položení kytice u pamětní desky před Parkhotelem
Ještě téhož dne odpoledne se sešlo na šedesát lidí u pamětní desky před Parkhotelem v Praze - Holešovicích...
Weilův žalozpěv na 77 297 obětí
K 60. výročí prvních transportů Židů z Čech a Moravy do nacistických koncentračních táborů byla souborem nově vzniklého Divadla Miriam nastudována a v rámci vzpomínkových slavností na ŽNO v Praze v pondělí 15. října odpoledne uvedena scénická úprava básnické prózy Jiřího Weila Žalozpěv za 77 297 obětí...
Den v Terezíně
Úterý 16. 10. 2001 byl poslední ze čtyř vzpomínkových dnů na začátek deportací českých židů. Od prvního transportu do Lodže uplynulo šedesát let.Vzhledem k tomu, kolik z nás, kteří dosud žijeme, se už nemohlo takových namáhavých akcí zúčastnit, byla návštěva bohatá. Jen z Prahy byly vypraveny tři autobusy...
Poselství prezidenta republiky Václava Havla účastníkům pietní slavnosti k 60. výročí zahájení hromadných deportací
Vážené shromáždění, připomínáme-li si počátek deportací českých Židů, od něhož uplynulo již šest desetiletí, připomínáme si tragicky uzlový okamžik, kdy ideologické prohlášení jedné skupiny občanů za lidi nižšího řádu a její perzekuce začaly přerůstat do jejich fyzické izolace a posléze systematického vyvražďování...
Projev Pavla Dostála, ministra kultury České republiky: Nazývejme věci pravými jmény
Chci se při příležitosti dnešního shromáždění zamyslet na podílu slova, vět, jazyka a propagandy na tragédii Židů...
Projev Jana Munka, ředitele Památníku Terezín, k otevření kolumbária a márnice v Terezíně
Dovolte mi, abych Vás přivítal na slavnostním otevření prostor bývalé márnice a kolumbária židovského ghetta. Jsem rád, že k této události dochází právě v této chvíli, kdy vzpomínáme 60. výročí počátku transportů českých Židů...
Divadlo za komínem
Tak kdysi nazval Jiří Vrba svoje pásmo (někdy je nazýváno Divadlo pod komínem), sestavené z úryvků kabaretních představení a divadelních celků, které se hrály a vznikaly v terezínském ghettu v letech 1941 - 1945. Pásmo zatím nebylo nikde inscenováno...
Coco Schumann a jeho band
Tak se jmenoval poslední program, koncert, v Terezíně v úterý 16. října 2001. Sliboval vystoupení bývalého člena terezínského jazzového souboru Ghetto Swingers, Coco Schumanna, se třemi dalšími německými muzikanty. Tehdy devatenáctiletý mladík přijel do Terezína z Berlína v roce 1943, ale už to byl zapálený jazzman...
Odhalení pamětní desky na Maryšínském hřbitově v Lodži
Před deseti lety, 15. října 1991, se poprvé sešlo 26 bývalých vězňů lodžského ghetta. Od té doby jsme se scházeli každý rok, stali jsme se členy Terezínské iniciativy a postupně jsme si dali tři úkoly: postavení pomníku na Novém židovském hřbitově v Praze, vydání knihy o životě českých Židů v lodžském ghettu a umístění pamětní desky na hřbitově v Lodži. Dnes můžeme říci, že jsme je všechny splnili, že jsme položili tři kamínky na památku našich blízkých...
Zamyšlení, snad nikoli zbytečné
Dlouho a pečlivě připravované pořady na paměť 60. výročí počátku deportací židů v českých zemích jsou minulostí, ale já na ně nepřestávám myslet. Především považuji za nezbytné, abych - a věřím, že nejen svým jménem - poděkoval všem, kteří se přičinili o jejich nepopiratelný zdar. Počínaje zasvěceným, sugestivním a jazykově vybroušeným textem Jiřího Kotouče ve vynalézavě graficky upravené pozvánce a konče vyvrcholením pořadů čtvrtého dne přes krásný zahajovací koncert a vhodně a s náležitou pietou zvolené kulturní a vzpomínkové akce druhého a třetího dne. A také za mimořádné číslo bulletinu  Terezínské iniciativy...

Last Update: 23. 2. 2002
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz