Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 1998

 • Miroslav Kárný: Vyřazení židů z veřejného života Protektorátu a historie "čestného árijství"
 • Jaroslava Milotová: Okupační aparát a příprava transportů do Lodže
 • Richard Seemann: Čeští Židé v Lodži
 • Jens Hampel: Osud židovského obyvatelstva města Jihlavy 1938-1942
 • Anita Franková: Terezínská výchova. Zprávy k prvnímu výročí terezínských domovů v L 417

  Zprávy k prvnímu výročí terezínských domovů v L 417

 • Anita Tarsi: Staré ženy z Německa v ghettu Terezín
 • Ludmila Chládková: O jednom domě v terezínském ghettu
 • Ruth Bondyová: Prominenti až do odvolání
 • Karel Margry: Zajímavý předchůdce - první terezínský film (1942)
 • Jelena Makarová: Akademie přežití
 • Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková: K evidenci zemřelých v terezínském ghettu
 • Miroslav Franc: Pracovní komando Wulkov
 • Kateřina Čapková: Svědectví Salmena Gradowského o rodinném táboře v Birkenau
 • Salmen Gradowski: V srdci pekla
 • Jan Munk: Rozvojové koncepce Památníku Terezín a motivační struktura jeho návštěvníků
 • Bedřich Kopold: Osvobození vězňové v československé východní armádě
 • Michal Frankl: Případ Jeanette Jennyové
 • Pavel Škorpil: Případ Bedřicha Laufera

Last Update: 29. 12. 1999
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz