Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 1996

 • Miroslav Kárný: Terezínské podzimní transporty 1944
 • Jakov Tsur: Osud transportu AAy
 • Peter Witte: Poslední zprávy deportovaných transportem Ax (Anotace)
 • Kurt Ticho: Svědectví ze Sobiboru
 • Bronka Klibanski: Děti z ghetta Bialystok v Terezíně
 • Katarína Hradská: Predhistória slovenských transportov do Terezína
 • Livie Rothkirchenová: Představitelé terezínské samosprávy. Názorové diferenciace
 • Rudolf Freiberger: Studie k historii výrobní činnosti v terezínském ghettu
 • Jaroslava Milotová: Protektorátní tisk a "židovská otázka"
 • Toman Brod: Úvaha o genocidě českých židů za nacistické okupace
 • Ruth Bondyová: Ghetto Terezín a Izrael
 • Gerhart M. Riegner: Vztah Červeného kříže k Terezínu v závěrečné fázi války (Anotace)
 • Zpráva Maurice Rossela o prohlídce Terezína
 • Vojtěch Blodig: Poznámky ke zprávě Maurice Rossela
 • Tomáš Radil: Reflexe zkušeností z Osvětimi
 • Tomáš Pasák: Přemysl Pitter
 • Winfried R. Garscha: Eichmannovi muži
 • Eva Šormová: Monografie o Kurtu Gerronovi
 • Zlatuše Kukánová, Lenka Matušíková: Prohlášení za mrtva - úřední potvrzení i pramen ke studiu dějin
 • Alisah Sheková: Terezínský deník
 • Erich Kessler: 20. duben 1945 v Terezíně a dny následující

Last Update: 29. 12. 1999
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz