Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2007

Jaroslava Milotová (ed.)
Anna Hájková (ed.)

  • Jan Láníček: Arnošt Frischer a jeho činnost na pomoc Židům v okupované Evropě (1941-1945)
  • Magda Veselská: Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka, hlavního kurátora Židovského ústředního musea v Praze v období druhé světové války
  • Peter Richard Pinard: Humor ve službách pomluv. Prvky antisemitismu v tzv. 'politických skečích' vysílaných Českým rozhlasem v letech 1941-1945
  • Akim Jah: Od starobince ke sběrnému táboru. Starobinec v Große Hamburger Straße 26 a deportace berlínských Židů
  • Veronika Zanglová: Rané svědecké zprávy o holocaustu jako východisko archivů, historiografické a autobiografické literatury
  • Dalia Ofer: Mateřství v obležení
  • Ahlrich Meyer, Insa Meinenová: Belgie jako tranzitní země. Židovští uprchlíci v západní Evropě v době deportací roku 1942
  • Ingo Zechner: Pochybné vlastnictví. Poznámky pod čarou k restitucím uměleckých předmětů v Rakousku
  • Michal Šimůnek: Ve stínu Velké války. Akceptace německé rasové hygieny 1915-1925

Last Update: 15. 11. 2008
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz