Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2006

Jaroslava Milotová (ed.)
Anna Hájková (ed.)

 • Lisa Peschelová: Divadlo v Terezíně a Druhý český kabaret: 'Duchovní vzdor '?
 • Sandra Alfersová : Metafory zániku. Smrt jako mezní zkušenost a její poetické vyjádřené v básni Gertrudy Kantorowiczové 'Das Sterben '
 • Maria von der Heydt: 'Neplačte, já taky nepláču...' Životní příběh Johanny Larché-Levyové
 • Barbara Müllerová-Wesemannová: Martha Glassová: 'Každý den v Terezíně je dárkem.' Terezínský deník jedné hamburské Židovky z let 1943-1945
 • Doron Rabinovici: Prvky a následky totální bezmoci. Modelová situace Benjamina Mirmelsteina
 • Michael Wögerbauer: 'Případ Murmelstein '. Vyšetřování Benjamina Murmelsteina pro podezření z kolaborace (1945-1955)
 • Susane Heimová: 'Německo pro ně musí být zemí bez budoucnosti '. Nucená emigrace Židů z Německa v letech 1933-1938
 • Katharina Wessely: Cesty herců brněnského německého divadla po roce 1938
 • Wolf Grunner: Od masového vystěhovávání až po deportace Židů z Německa. Nové perspektivy a dokumenty (1938-1945)
 • Frank Bajohr: Zničení hospodářské existence Židů a vyvlastnění jejich majetku. Bilance výsledků výzkumu a dosud otevřené otázky
 • Andreas Mix : Vyklizení koncentračního tábora Varšava
 • Robert Sommer: 'Zvláštní budova ' a táborová společnost. Význam nevěstinců v koncentračních táborech
 • František Bass a jeho svědectví o životě v koncentračních táborech
 • František Bass : L 'amour et les camps de concetration
 • Michal Šimůnek: Zdraví, dědičnost, rasa. Vznik a formování německé rasové hygieny 1890-1915

Last Update: 28. 8. 2007
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz