Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2004

Jaroslava Milotová (ed.)
Eva Lorencová (ed.)

 • Patricia Tošnerová: Klepy. Časopis českobudějovické židovské mládeže z let 1940-1941
 • Jana Štefaniková : Činnost Karla Herrmanna v Terezíně 1941-1944. 'Heřmanova sbírka' a její osudy
 • Sandra Alfersová: Zapomenuté verše. Analýza německé lyriky z Terezína
 • Michael Wögerbauer: Brambory. Příspěvek k vyprávění o všedním dni v ghettu
 • Jana Leichsenringová: Katolická obec v Terezíně a berlínští katolíci
 • Veronika Springmannová: 'Pomalu si zvykáme na život v ghettu'. Poznámky k jednomu deníku z Terezína
 • Christa Schikorra: Návrat do nově se ustavující společnosti. Židovské reemigrantky v Československu v letech 1945-1948
 • Beate Meyerová: Vyjednávací prostor reprezentantů Říšského sdružení Židů v Německu po zahájení deportací na podzim 1944
 • Susanne Heimová: Přírodní kaučuk v druhé světové válce. Rozkvět a selhání výzkumného projektu
 • Jürgen Matthäus: 'Světonázorová výchova' v Himmlerově mocenském aparátu a vraždění evropských Židů
 • Jaroslava Milotová: : Himmlerův statistik Richard Korherr
 • 'Konečné řešení židovské otázky v Evropě'. Statistická zpráva Richarda Korherra

Last Update: 4. 5. 2005
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz