Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2003

Jaroslava Milotová (ed.)
Eva Lorencová (ed.)

 • Ruth Bondyová: Vzdušné kořeny. Tisícileté dějiny Židů v Čechách a na Moravě ve jménech deportovaných lidí
 • Kateřina Čapková: Theodor Lessing - od outsidera k symbolu antinacistické opozice
 • Alena Hájková: O Ehrmannových a síle lidské solidarity
 • Michal Frankl: Nad knihou Louise Londonové o britské uprchlické politice v letech 1933-1948
 • Louise Londonová: Britská vláda a židovští uprchlíci z Československa
 • Margalit Schlainová: Úsilí Jakoba Edelsteina o záchranu Židů z Protektorátu Čechy a Morava od května do prosince 1939. Analýza korespondence
 • Catharine Stodolsky: Pražská rodačka, malířka Malvína Schalková
 • Daniela Řepová: Emil Utitz a Terezín
 • Patricia Tošnerová: Příběh jednoho dopisu. Doporučené zásilky z ciziny do terezínského ghetta a protektorátní poštovní správa
 • Magda Veselská: Oskar Federer - podnikatel a sběratel
 • Monika Sedláková: Úloha tzv. Einsatzstabů při zcizování židovského majetku
 • Ivan Kamenec: Hlavné rysy arizačného procesu na Slovensku
 • Tomáš Fedorovič: Richard Hermann Skarabis
 • Robert Kuwałek: Tranzitní ghetto v Izbici
 • Anna Hájková: Eichmannovi muži v Amsterodamu

Last Update: 23. 3. 2004
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz