Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2002

Jaroslava Milotová (ed.)
Eva Lorencová (ed.)

 • Miroslav Kárný: Sedm měsíců v Kauferingu
 • Miroslav Kárný (1919 - 2001)
 • Výběrová bibliografie prací Miroslava Kárného 1971 - 2001
 • Wolfgang Benz: Vnucené iluze. Úvahy o vnímání a přijímání ghetta Terezín
 • Ruth Bondyová: Minulost neuplynula. Vliv terezínského ghetta na život jeho bývalých vězňů
 • Jaroslava Milotová: K historii Neurathova nařízení o židovském majetku
 • Daniel C. Schmidt: Ztracený chmel a slad? K arizaci židovských sladoven v Protektorátu Čechy a Morava
 • Tomáš Fedorovič: Terezínský Lagerkommandant Siegfried Seidl
 • Anna Hájková: Židé z Nizozemí a Terezín
 • Jakov Tsur: Schwarzheide, pobočný tábor koncentračního tábora Sachsenhausen
 • Adam Kopciowski: Židovská rada v Zamośći
 • Svědectví Jaroslava Černého (Mořice Mittelmanna) o Mieczysławu Garfinkielovi
 • Lukáš Přibil: Příběh útěku As 232 a As 233 ze Zamośće
 • Alena Hájková: Příběh Karla Körpera
 • Katarína Hradská: Nemecký poradca a riešenie židovskej otázky na Slovensku
 • Ivan Kamanec: Neúspešné pokusy o obnovenie deportácií slovenských židov
 • Livie Rothkirchenová: Na okraj první autentické zprávy o začátku vyhlazování evropských Židů
 • Nacistický plán. Kamenitá cesta k vyhlazení
 • Jan Němeček: Československý londýnský politický exil a židovská otázka
 • Jiří Osers: Přítel Jiří Kosta
 • Miroslav Kryl: Ke vzniku románu Jiřího Weila Na střeše je Mendelsohn

Last Update: 30. 1. 2002
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz