Skip to main content
Terezin Initiative: about TI | newsletter TI
Terezin Initiative Institute: about TII | publications | database | refugees | library
home > about TII > publications > Theresienstädter Studien und Dokumente

Terezínské studie a dokumenty 2001

Miroslav Karný (ed.)
Jaroslava Milotova (ed.)
Eva Lorencova (ed.)

 • Ruth Bondyova: Kronika zavírajících se bran. Jüdisches Nachrichtenblatt - Židovské listy (1939-1945)
 • Anita Frankova: Přípravy ke koncentraci protektoratních židů. "Předhistorie" terezínského ghetta
 • Pavla Zemanova: Terezínska pracovní komanda vnějšího nasazení
 • Patricia Tošnerova: Poštovní styk mezi protektoratem a ghettem Terezín
 • Lukaš Přibyl: Historie terezínského transportu Be do Estonska
 • Anna Hajkova: Osm transportů z Říšského komisariatu Nizozemí do Terezína
 • Michael Wögerbauer: Prominentní vězňové Gutmannovi a diplomatické snahy o jejich osvobození
 • Tomaš Fedorovič: Obec Krasný les a její nucení obyvatelé
 • Daniel C. Schmid: Možnosti a hranice švýcarské ochranné politiky v Protektoratu Čechy a Morava v letech 1939-1945
 • Drahomír Jančík, Eduard Kubů, Jiří Novotný, Jiří Šouša: Zrůdný monopol. "Hadega" a její obchod drahými kovy a drahokamy za druhé světové valky
 • Jaroslava Milotova: Kabarety Josefa Taussiga
 • Josef Taussig: O terezínských kabaretech
 • Raimund Kemper: Příběhy o ilegalitě a odporu. K životní zpravě Eugena Hermana-Friedeho

Last Update: 30. 1. 2002
Contact: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz