Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI

Členové TI vystupují často jako pamětníci na besedách a přednáškách ve školách i jiných institucích v ČR i v zahraničí, zejména v Německu. A to přes to, že většině z nich je přes osmdesát i více let.

Na tuto skutečnost by měli brát ohled všichni, kteří je zvou. Je nutné kontaktovat TI s dostatečným časovým předstihem, zajistit pro pozvaného hosta dopravu (zvláště jde-li o akci pořádanou mimo Prahu). Pro vzdálenější místa doporučujeme obrátit se se žádostí o pamětníka Šoa také na nejbližší židovskou obec ( seznam Židovských obcí v ČR s kontaktními informacemi)

Kontaktní informace pro zájemce o besedu s pamětníkem

Poslední změna: 4. 2. 2010
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz