Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI

Studijní zájezdy škol do Terezína

Zásady pro získání finanční podpory od Terezínské iniciativy

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na návštěvu Terezína, který má trvale připomínat krutý osud vězňů a židovských obětí holocaustu. Věříme, že tato návštěva přivede účastníky k hlubšímu zamyšlení nad stále aktuálními otázkami extremismu, rasismu a národní i náboženské nesnášenlivosti. Chtěli bychom však doporučit, aby byli již předem seznámeni s problematikou konečného řešení židovské otázky, nejlépe předchozím výkladem a četbou.

Terezínská iniciativa, jako organizace sdružující většinou bývalé vězně Terezína a jiných koncentračních táborů, má zájem na tom, aby se zejména mladí lidé setkávali s pravdivým pohledem na židovské dějiny a na vyhlazování Židů za druhé světové války. Proto poskytujeme příspěvky na financování zájezdů školních skupin, které absolvují některý ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín.

Školní návštěvy Terezína doporučujeme od 7. tříd ZŠ výše. Dvou- a vícedenní zájezdy budou schvalovány u 8. a 9. tříd ZŠ a u středoškoláků, resp. studentů.

V žádosti o příspěvek na jednodenní zájezdy uveďte laskavě:

 • datum konání
 • školu
 • třídu
 • počet účastníků

V žádosti o příspěvek na dvou- a vícedenní zájezdy uveďte laskavě:

 • datum konání
 • školu, organizaci
 • třídu/ročník
 • počet účastníků
 • popis projektu (název, náplň, kdo jej vede)
 • jak jsou účastníci předem připraveni
 • jaký bude výstup, konečné zpracování výsledků

Fakturu vystaví škola a s potvrzením  Památníku Terezín o absolvování programu a s kopiemi účtů zašle na adresu: Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.

Důležité: Náklady, které přesáhnout stanovený limit TI nehradí.

Platí od 1. 1. 2010

PhDr. D. Lieblová, předsedkyně

RNDr. M. Vidláková, předsedkyně vzdělávacího výboru

Adresa:
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
Telefon:
+420/2/24 82 63 11
Email:
terezinskainiciativa@cmail.cz

Poslední změna: 12. 1. 2010
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz