Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 20

Za prof. Dr. Jaroslavem Budlovským

V úterý 12. června nás navždy opustil náš bývalý spoluvězeň Jaroslav Budlovský. Zemřel po těžké nemoci ve věku 87 let.

Narodil se v Brně 21. května 1914 a tam také absolvoval střední školu a pozdějí v Praze Techniku.

V letech 1939 - 1943 organizoval a vedl v Praze na Smíchově přeškolovací kursy pro židovskou mládež. Na tuto dobu jeho působení dodnes vzpomínají jeho žáci.

V červenci 1943 byl deportován do Terezína a později do Osvětimi - Birkenau. Od července 1944 jsme v dalším koncentračním táboře, ve Schwarzheide, poznávali, že i v krutých podmínkách si dobrý člověk dokáže zachovat sílu ducha a může být morální oporou spoluvězňům, s nimiž sdílel 10 měsíců hlubokého pokoření a strádání. Překonal i nekonečných 19 dní pochodu smrti až do osvobození 7. května 1945.

Po válce se Jaroslav Budlovský stal asistentem na Českém vysokém učení technickém a posléze profesorem tohoto učení v oboru energetika. Vedle jiných poct byl, jako jeden z mála našich odborníků, vyznamenám v roce 1978 stříbrnou a v roce 1990 zlatou Felberovou medailí. Dostalo se mu také řady ocenění v zahraničí. Do posledních dnů svého života pracoval ve svém oboru jako znalec energetiky.

Při jeho těžké nemoci, která jej přepadla v dubnu tohoto roku, se Jaroslavovi dostalo velké pomoci od Židovské obce v Praze.

Jaroslav Budlovský zůstává s námi v našich vzpomínkách.

Poslední změna: 22. 2. 2002
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz