Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Zpráva o hospodaření

Pavel Werner

Minulý rok 2000 bychom z hlediska hospodaření  Terezínské iniciativy mohli hodnotit kladně.

Na straně příjmů byl vysoce překročen původně rozpočtovaný objem darů, a to díky dárcům, kterými byli pan Scheer z Německa, který daroval 53 tisíc Kč, a dědickému odkazu paní Fleischmanové z USA, která nám darovala 26 tisíc USD. Bez těchto dvou dárců bychom však náš předpoklad nesplnili.

Pokud jde o úroky, rozpočtovali jsme 480 tisíc Kč, získali jsme 445 848,51 Kč. Jde o úroky z kmenového jmění, které tvoří dědictví po manželech Tomanových a o úroky z prostředků, které probíhaly přes naše účty.

Vezmeme-li objem úroků, nejde o žádné vysoké procento, jedná se o asi 4% po zdanění, což odpovídá průměrnému zhodnocení termínovaného vkladu, na kterém jsou naše peníze uloženy. Po minulém sjezdu se ozval názor, že jsme měli peníze lépe zhodnocovat - např. investicí do různých produktů. Touto otázkou se zabýval Správní výbor fondu Toman ve složení J. Pacovský, Škorpil a Werner. Výsledkem bylo rozhodnutí ponechat peníze na termínovaném účtu a neriskovat. Díky tomuto rozhodnutí, které také podpořil místopředseda TI M. Kárný, se naše kmenové jmění nesnížilo o téměř 2 miliony korun. Takto bychom totiž dopadli, kdybychom byli investovali do prvotřídního a solidního otevřeného podílového fondu.

A nyní, za co jsme v r. 2000 utráceli. Největší položkou byly náhrady dopravného školní mládeže do Terezína. Na tuto akci jsme vydali cca 420 tisíc Kč. Za zpravodaj jsme zaplatili 86 tisíc. K tomu musíme připočítat 30 tisíc za poštovné. Na tuzemské a zahraniční cestovné jsme vydali 67 tisíc. Běžné poštovné, telefon a fax nás stály 34 tisíc, na mzdách jsme zaplatili 205 tisíc. Jednání sněmu v r. 2000 stálo 48 tisíc, na ediční činnost jsme vydali přes 60 tisíc. Drobná pohoštění při reprezentaci přišla na necelé 4 tisíce.

Do příjmů a výdajů není zahrnut přísně účelový sociálně-zdravotní fond Claims Conference, neboť jde o ryze průběžnou položku.

Tento rok bude z hlediska výdajů mnohem náročnější. Počítáme s výdaji na zájezdy mládeže do Terezína ve výši 500 tisíc Kč. S vyšší částkou - 200 tisíc - počítáme i pro oblast kulturní činnosti, připravujeme totiž koncert k výročí zahájení transportů. V rámci akce dobudování  Památníku Terezín jsme vyčlenili půl milionu Kč. (Podrobnější rozpočet na rok 2001 je na vyžádání k dispozici.)

Pokud jde o příjmy, nelze přesně odhadnout jejich výši - nelze totiž dopředu počítat s takovými dárci jako pan Scheer nebo dědickými odkazy jako v případě paní Fleischmanové. Neměl bych také opomenout naši zesnulou členku paní Voloskou, která nám odkázala vkladní knížku s více než 200 tisíci Kč.

Pokud jde o nakládání s našimi aktivy, počítáme opět s vysoce konzervativním způsobem zhodnocování na termínovaném účtu.

Pavel Werner
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz