Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Šedesáté výročí zahájení transportů

Anna Lorencová

V říjnu 1941 odjely z Prahy první transporty, jimiž byla zahájena hromadná likvidace českých židů. Po prvních transportech z Prahy do Lodže a z Brna do Minsku odjížděly další a další transporty z celého území protektorátu do Terezína a odtamtud do jiných koncentračních táborů. Více než 80 procent deportovaných zahynulo. Terezínská iniciativa společně s  Památníkem Terezín připomene toto výročí několika vzpomínkovými akcemi v Praze a v Terezíně ve dnech 13. až 16. října 2001.

 Terezínská iniciativa vás všechny srdečně zve, ať žijete v České republice či kdekoli jinde. Vzhledem k našemu věku to bude možná jedna z posledních příležitostí ke společnému setkání.

Připravovaný program vzpomínkových dnů:

Sobota 13.10.

18.30 hod. - Rudolfinum

Koncert Pražské komorní filharmonie: Program: Pavel Haas: Studie pro smyčce; Antonín Dvořák: Biblické písně; Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 (Eroica); Dirigent: Tomáš Hanus

Neděle 14.10.

17.00 hod. - Vzdělávací středisko  Židovského muzea

Program: Pásmo zhudebněných básní terezínských dětí v provedení Táni Fišerové a Daniela Dobiáše K čemu je slunce, když není den?

Pondělí 15.10.

11.00 hod -.Pietní vzpomínka a položení květin na židovském hřbitově ve Strašnicích

Ve 14.00 hodin položení kytice u pamětní desky před Parkhotelem

V 15.00 hodin - ŽOP, Praha 1, Maiselova 18 - kde bude pro zájemce k dispozici místnost pro vzájemná setkání přátel

Úterý 16.10.

10.00 hod. - Zahájení programu v Terezíně - Kulturní dům v Terezíně:

Po zahajovacích projevech kulturní vystoupení:Max Bruch: Kol Nidrej, op. 47; David Popper: Svita pro dvě violoncella , op. 16

provedou: Jiří Hošek - violoncello; Dominika Hošková - violoncello; Božena Kronychová - klavír

11.30 hod. - otevření kolumbária a márnice:

Projev Dr. Jana Munka, ředitele  Památníku Terezín.

Modlitba zemského rabína Karola Sidona.

13.00 hod. raut v Posádkovém domě armády:

Po občerstvení bude časová rezerva pro krátká vzájemná setkání a rozhovory.

15.00 hod. představení v Magdeburských kasárnách:

Dosud neuvedené pásmo Jiřího Vrby: Divadlo za komínem v provedení posluchačů herectví brněnské konzervatoře.

17.00 hod. Kulturní dům v Terezíně:

Vystoupení člena Ghetto Swingers Coco Schumanna se třemi dalšími hudebníky (organizuje Nadační fond Hanse Krásy).

Pro přesun do míst pořadů bude v Terezíně k dispozici autobus.

Terezínská iniciativa zajistí autobusy pro odvoz do Terezína a zpět. Zájemci se mohou přihlásit na pražském telefonním čísle 02/24826311 nejpozději do 6. října 2001. Autobusy vypraví i některé mimopražské židovské obce. Informace získáte v místě jejich působnosti.

Program připravujeme s velkým předstihem, a tak může případně dojít k drobným změnám.

Pro lepší organizaci dopravy vás prosíme, abyste současně s přihláškou do autobusu uvedli, o který z kulturních programů v Terezíně budete mít zájem.

Anna Lorencová
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz