Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Pomoc pro vás - zdravotní fond

Jaroslav Kraus, Věra Baumová

Stejně jako v minulém roce, tak i letos obdržela  Terezínská iniciativa finanční prostředky z New Yorku od Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc, (dále jen CC), určené pro pomoc všem obětem nacistické protižidovské perzekuce. Tyto finanční prostředky jsou určeny na základě pravidel CC na příspěvky za platby zdravotních pomůcek a léků, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

V minulém roce bylo asi 600 žadatelům poskytnuto více než 1.500 příspěvků za více než 1.700 tis.Kč. Jsme rádi, že je nám umožněno, díky CC, v této pomoci dále pokračovat. Jak jistě víte, organizační zajištění zdravotního fondu CC je organizováno přes sociální oddělení Židovské obce v Praze.

Při prvním požadavku na příspěvek ze zdravotního fondu je potřeba prokázat, že jste obětí nacistické protižidovské perzekuce. Při dalších žádostech pak stačí přiložit k žádosti kopii lékařského doporučení, receptu a potvrzení o platbě vyšší než 200,-Kč. Z každé žádosti musí být zřejmé, že dotyčná zdravotní pomůcka nebo léky byly předepsány a zakoupeny pro vaši osobu. Proto nestačí předkládat pouze paragony (např. u léků), z kterých nelze zjistit, zda nebyly zakoupeny pro někoho, kdo neodpovídá stanoveným pravidlům zdravotního fondu. Neostýchejte se, prosím, o příspěvek přihlásit, jsou to peníze pro vás. Na druhou stranu vás prosíme o pochopení, že je potřeba co nejjednodušším způsobem prokázat nárok a dodržovat podmínky, které jsou stanoveny. Příspěvky musí být přesně evidovány, protože jenom tak můžeme s čistým svědomím žádat CC o další granty. Kdykoliv si s něčím nebudete vědět rady, informujte se na sociálním oddělení Židovské obce v Praze. Za paní Alenu Martínkovou, provdanou Jelínkovou, je nyní nová pracovnice. Jmenuje se ing. Iva Petříčková a má telefonní číslo 02/231 09 51 (telefonní číslo bude změněno na: 02/22 31 09 51). Pokud byste se potřebovali poradit o zapůjčení zdravotních pomůcek, nebo nákupu dražších a komplikovanějších fyzioterapeutických pomůcek, informujte se u paní Jany Chlumecké, telefonní č.02/24 80 08 28. V případě, že byste měli jakoukoliv pochybnost o poskytnutých informacích nebo stížnost , ozvěte se předsedkyni sociálně zdravotní komise TI, paní Věře Baumové, na telefonní č. 02/81 97 06 83, panu ing.Jaroslavovi Krausovi na telefonní č. 02/57 32 00 13, nebo přímo na adresu sekretariátu Terezínské iniciativy, Praha 1, Haštalská 20, telefonní č.02/24 82 63 11.

Pražským klientům jsou ve většině případů vyřízené příspěvky ponechávány v pokladně na Židovské obci v Praze, mimopražským jsou pak zasílány poštou. V případě že souhlasíte s tím, aby vám byly peníze zaslány na bankovní účet, prosíme vás o uvedení čísla účtu ke každé žádosti.

Členové  Terezínské iniciativy, kterým by nemohla být poskytnuta pomoc za podmínek stanovených CC, mají další možnost požádat o finanční příspěvek, který lze poskytnout přímo z vyčleněných fondů TI. V takovém případě se obraťte na předsedkyni sociálně zdravotní komise TI paní Věru Baumovou na adresu sekretariátu TI.

Jaroslav Kraus, Věra Baumová
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz