Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Z nového čísla časopisu BEJT TEREZÍN

Jiří Steiner

Dvakrát ročně - vždy v lednu a v červenci - nám pošta doručuje dopis z Bejt Terezín od našich izraelských přátel. Stejně jako my i oni vydávají svůj časopis. Ten letošní nás překvapil novou grafickou úpravou, samostatným titulním listem i obsahem.

Je to už po padesáté

Naše členka a pro mnohé z nás přítelkyně Ruth Bondyová věnovala svůj příspěvek skutečnosti, že bulletin, který vydává BT, vychází od roku 1976, toto číslo je už padesáté, že vycházel i v době válek, a to hebrejsky, německy a anglicky. Informuje o všem, co se doma i ve světě děje, velkou pozornost věnuje terezínskému ghettu. Má velký význam i pro druhou a třetí generaci. Podle paní Bondyové je důležité získat finanční prostředky nebo bohatého sponzora, aby periodikum mohlo dál vycházet.

Podněty návštěvníků první výstavy

Zejména přátelé z Anglie, Německa, Rakouska a Japonska, uvedení v návštěvní knize galerie, kterou otevřel BT vloni v květnu, doporučují věnovat výstavní činnost všem stránkám života v terezínském ghettu, například i transportům na východ.

Příspěvek informuje o článcích v různých bulletinech, také v české publikaci Terezínské studie a dokumenty.

O učitelce kreslení v terezínském ghettu

Výstavu o životě a díle Fridl Dicker-Brandeisové (1898-1944) otevřeli 14. listopadu 2000 v pařížském Muzeu umění a historie Židů. Dva dny před otevřením se konal studijní den o terezínském ghettu, o návštěvě delegace Mezinárodního červeného kříže, o propagačním filmu točeném v ghettu, také o umění a hudbě.

Přehlídka zahrnuje kresby, nábytek a předměty navržené a zhotovené Friedl (jak ji děti nazývaly), fotografie z jejího života a výběr z kreseb dětí nakreslených v Terezíně.

Výstavu uvidí v Berlíně, Stockholmu, v Atlantě a Tokiu.

Setkání druhé a třetí generace

V listopadu roku 2000 se v BT konalo setkání mládeže i dospělých, jejichž rodiče či prarodiče byli postiženi nacistickým holocaustem. Ve třech skupinách jednali nad fotografiemi na téma Moje rodina ve vztahu k holocaustu - minulost, přítomnost a budoucnost.

Výchovná činnost ve středisku BT

Z interview s vedoucí studijního střediska Anitou Tarsi je zřejmá velmi intenzivní činnost této instituce: vzdělávání učitelů, kteří doprovázejí skupiny mládeže při cestách do Polska a České republiky, studijní dny pro školáky a učitele o terezínském ghettu, internetové programy a mnoho jiného.

Od června 1999 působí 10 studijních center dospělých, studentů a dětí. Zabývají se nejen terezínským ghettem, ale i dalšími tématy holocaustu, například nacistickou výchovou a propagandou.

Vyznamenání k 28. 10. 2000

Mezi těmi, jimž prezident ČR Václav Havel udělil vloni 28. října státní vyznamenání, byli i český významný spisovatel Arnošt Lustig a Olga Fierzová (1900 - 1990), která se po druhé světové válce starala o děti, postižené holocaustem i jinými válečnými událostmi.

Děti kreslí holocaust

Každoroční soutěž kreseb českých dětí pořádá od roku l996  Památník Terezín. Nejlepší práce byly vystaveny v loňském roce v Muzeu ghetta a vítězové obdrželi ceny.

Tóra z Českých Budějovic v Los Angeles

Svitek českobudějovické tóry vykoupily současně se stovkami dalších tór USA od totalitní vlády ČSSR.

John Freund, jeden ze šedesáti chlapců, kteří se zachránili těsně před plynovou komorou a po válce vytvořili sdružení Birkenau Boys, vyprávěl v synagoze o životě židovských obyvatel Českých Budějovic, z nichž přežilo jen 35.

Mistrovství světa na Hagiboru

Časopis BT informuje, že na Hagiboru, na kterém mnoho židovských dětí před odjezdem do ghetta trávilo při sportu a hrách volné dny, se má uskutečnit v roce 2003 mistrovství světa v ledním hokeji.

Jiří Steiner
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz