Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Terezínská iniciativa českým školám

Michaela Vidláková

I po vzniku Muzea ghetta v Terezíně české školy, pokud vůbec přijížděly do Terezína, pak - nejspíše ze setrvačnosti, navštěvovaly především Malou pevnost. Úloze Terezína v kontextu osudu Židů v českých zemích za války byla českými školami věnována malá pozornost. Muzeum ghetta navštěvovali spíše návštěvníci z ciziny. Výrazný nárůst zájmu v posledních dvou letech má dvě hlavní příčiny.

Po konferenci  Fenomén holocaust na pražském Hradě proběhla ve středisku setkávání v Terezíně série seminářů pro učitele českých škol, které organizovalo  Židovské muzeum v Prazea  Památník Terezín. Na všech těchto seminářích měli významné slovo i pamětníci, členové  Terezínské iniciativy. Učitelé potom začali přijíždět se svými žáky.

Dalším podstatným impulsem byla propagační akce pro školy, kterou ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem Židovského muzea uspořádala Terezínská iniciativa s tím, že se na návštěvách žáků v Terezíně bude finančně podílet. Podmínkou bylo, že se budou řídit programem, který spolu s výchovnou komisí TI připravilo výchovné oddělení Památníku. Většinou jde o žáky 8. a 9. tříd ZŠ, několik skupin je ze středních škol.

V r. 1999 takto Terezínská iniciativa financovala 30 jednodenních školních zájezdů (tj. cca 1140 žáků) a 5 pobytových (180 žáků).

V r. 2000 již to bylo 74 jednodenních zájezdů (2815 žáků) a 2 pobytové (80 žáků).

V letošním roce zájem o zájezdy již převyšuje časovou a prostorovou kapacitu Památníku Terezín, některé školy si rezervují termíny vzdělávacích programů i na rok dopředu.

Zvláštní pozornost je věnována projektům pro pobytové semináře. Studium je kromě všeobecné historie ghetta věnováno buď některým významným osobnostem, které zde byly vězněny, nebo osudu pospolitostí a rodin z regionu školy, nebo také zvláštním aktivitám v ghettu (umění,dětské časopisy ap.). Tyto skupiny pak zhodnotí návštěvu v Terezíně, ať už v písemné nebo výtvarné formě, a ve svých školách pořádají výstavky, nástěnky, slovní prezentace a píší příspěvky do školních časopisů.

Když hovoříme se žáky a sledujeme jejich práce, docházíme k přesvědčení, že tyto školní zájezdy stojí za vynaložené peníze. Rozhodně je to krok v našem boji s neznalostí, se stále přežívajícími předsudky a antisemitismem.

Michaela Vidláková
Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz