Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 18

Inaugurační koncert - Křídlo pro Terezín

(a vše, co mu předcházelo a co následovalo)

V roce 1997 navštívila klavíristka Izumi Shimura v rámci svého evropského turné také Terezín, kde se dozvěděla o hudební kultuře vězňů v nacistickém koncentračním táboře. Po návratu do Japonska začala studovat klavírní sonátu Gideona Kleina a na jaře 1998 ji uvedla v japonské premiéře. Brzy nato zařadila do svého repertoáru i sedmou klavírní sonátu Viktora Ullmanna. Od té doby bylo jejím velkým přáním hrát tato díla na místě jejich vzniku, v Terezíně. To se stalo 4. května 1999, a to, jak později napsala - v pevné víře, že můj koncert dozní až k uším Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a všech terezínských vězňů. S určitostí lze říci, že dozněl k uším koncertních hostů 4. května 1999 v terezínském kulturním domě.

Dík přítomných hostů za tento velký klavírní večer především jménem těch, kteří to sami již učinit nemohou - způsobil, že - jak později napsala Izumi Shimura - mé srdce snad pukne.... Protože cítila, že její mise byla pochopena stejně, jako by jí odpověděli sami oslovení. Zdálo se, že smysl její cesty z Japonska do Terezína se naplnil. Omluva, vyjádřená při koncertu paní Izumi Shimura za skrovnou kvalitu křídla, které bylo k dispozici, a živá korespondence mezi ní a Gaby Flatow způsobily o tři měsíce později v Japonsku rozhodnutí darovat Terezínu koncertní křídlo. V pozdním létě roku 1999 byla v Tokiu založena společnost A Piano for Terezín, činná tři čtvrti roku po celé zemi a čítající v krátké době víc než osm set členů.

27. ledna 1999 (ve výroční den předpokládaného úmrtí Gideona Kleina, osvobození Osvětimi a narození W. A. Mozarta) uspořádala Izumi Shimura v Tokiu koncert, věnovaný terezínským hudebníkům. Programový sešit obsahoval i pozdrav a článek z Terezína. O koncertu v Tokiu podaly zprávu čtyři velké japonské deníky. Terezínu byla kromě tohoto koncertu věnována v Tokiu i výstava. Příjmy byly určeny jako poslední potřebné prostředky na křídlo pro Terezín. Dne 8. května 2000 - téměř přesně rok po svém prvním koncertu v Terezíně - se Izumi Shimura do Terezína vrátila, aby spolu s dalšími umělci tento dar na slavnostním koncertu předala. Je věnován všem hudebním tvůrcům z koncentračního tábora Terezín a svěřen současnému Terezínu.

Díky této navázané spolupráci vzniklo mnoho nových kontaktů, díky nimž bylo možno uspořádat další dva zajímavé koncerty. Prvním z nich bylo vystoupení studentů Mistrovských kurzů, pořádaných v Praze od 16. do 23. července organizací Jeunesses Musicales pod názvem In Memory Of Czech Terezín Composers, konané 19. července 2000. Studenti byli z Čech, Izraele a Německa.

Na dalším koncertu, konaném 29. srpna 2000 se v terezínském kulturním domě představil tokijský sbor festivalu Mladá Praha za doprovodu dvanáctileté houslistky Yorika Muto, klavíristky Sachiko Kayahara a za uměleckého vedení Yoshifumi Nakajima. Sbor zazpíval písně Francise Poulence, Maurice Duruflé, Bedřicha Smetany, W. A. Mozarta a japonskou hudbu pro sbor, klavír a housle. Některé texty zazpívaly japonské dívky dokonce v češtině a jako dárek přítomným připojily i část sboru z dětské opery Hanse Krásy Brundibár, který u bývalých terezínských vězňů vyvolal upřímné dojetí.

Další plánovanou akcí je Vánoční koncert dívčího pěveckého sboru Máj střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho z Litoměřic. O přesném termínu budeme ještě veřejnost informovat.

Gaby Flatow,

předsedkyně Nadačního fondu Hans Krása, Terezín

a od 8. 10. 2000 čestná občanka města Terezín

Poslední změna: 19. 12. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz