Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 18

Sociálně zdravotní komise TI

Rádi bychom Vám opět připomněli Vaše možnosti, které máte při financování a organizování zdravotní péče.

Claims Conference poskytuje Terezínské iniciativě finanční částky ve formě grantů pro židovské oběti nacistické persekuce v České republice. Vzhledem k tomu, že TI nemá dostatečné technické a administrativní možnosti pro konkrétní realizaci grantů, uzavřela se Židovskou obcí v Praze smlouvu o bezplatném provádění distribuce finančních prostředků všem židovským obětem, které přežily nacistickou persekuci.

Zdravotní Fond Claims Conference (ZF CC)

řídí Výbor ZF CC, složený ze zástupců Terezínské iniciativy, Federace židovských obcí a Židovské obce v Praze. Tento výbor ZF CC určuje na základě aktuální finanční situace podmínky a stanovuje limity pro vyplácení příspěvků jednotlivým žadatelům. Organizační zajištění provádí sociální oddělení Židovské obce v Praze.

Finanční příspěvky ze ZF CC může obdržet každý, kdo přežil protižidovskou nacistickou persekuci a kdo žije v České republice, i když jeho persekuce začala v jiné zemi. Jsou to vězňové koncentračních táborů, ghett, ukrývané děti, váleční emigranti, tedy nejen členové Terezínské iniciativy, židovských obcí, Hidden Child a podobných organizací, narození do roku 1945.

V roce 2000 poskytla CC pro tyto účely částku 40 tisíc USD jako první platbu z určeného grantu č. 91- 6857- 4 ve výši 80 tisíc USD. Ze ZF CC je možno poskytnout příspěvek na uhrazenou a lékařem předepsanou péči:

  • na zubní protetiku, brýle, naslouchadla - Výbor ZF CC stanovuje max. limity příspěvku;
  • na nutné léky (kromě vitamínů) v případě, že součet úhrady v měsíci přesáhne minimálně 200,- Kč. Pokud chcete proplatit menší částky za léky, můžete si nashromáždit v průběhu roku více účtenek, jejichž součet přesáhne 200,- Kč;
  • na zdravotní pomůcky, které nehradí vůbec, nebo jen částečně zdravotní pojišťovny. Jsou to na např. sedačky do sprchového koutu, zdravotní matrace, berle, hole, madla, protiskluzové podložky, individuálně zhotovené zdravotní pomůcky (ortopedické boty, dlahy, ortézy, antidekubitní pomůcky, bederní pásy apod.) a jejich úpravy a opravy, potřeby pro inkontinenci (pokud výdaj přesáhne částku hrazenou zdravotní pojišťovnou) a speciální pomůcky, na které není možné získat příspěvky od zdravotních pojišťoven nebo místních úřadů v bydlišti.

Ze ZF CC jsou hrazeny pomůcky, které mohou být zapůjčovány na dohodnutou dobu. Jsou to chodítka, berle, sedačky na vanu, toaletní křesla, vozíky, navlékače ponožek, podavače, nástavce na WC, antidekubitní matrace, tlakoměry apod.

Veškeré příspěvky ze ZF CC není možno právně nárokovat a výjimečné případy schvaluje Výbor ZF CC.

Jak požádat o příspěvek nebo zapůjčení pomůcek? Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, datum narození, číslo telefonu, případně číslo účtu u peněžního ústavu a sdělení o členství v TI, ŽO, Hch. apod. Pokud nejste nikde organizovaní, ve své první žádosti vysvětlete způsob Vaší protižidovské persekuce v období holocaustu. K žádosti přiložte doporučení lékaře (opis receptu) a doklad o provedené úhradě.

Své žádosti adresujte:

Židovská obec v Praze, sociální oddělení - A. Martínková, Maiselova 18, 110 01 Praha 1. Telefonovat můžete na sociální oddělení Židovské obce v Praze, tel č. 02/231 09 51.

Před vypůjčením zdravotních pomůcek je nutná konzultace u J. Chlumecké, tel. č. 02/248 11 21.

Osobní návštěvy jsou možné v pondělí - pátek od 8 do 16 hodin.

Prosím, nezapomeňte, že z účetního hlediska je nutné požadavky s doklady datovanými rokem 2000 odevzdat do konce tohoto roku.

Poslední změna: 19. 12. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz