Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 18

Bejt Terezín - 2000

Dvakrát ročně dostáváme od našich izraelských přátel jejich zpravodaj, z něhož vybíráme informace pro naše čtenáře:

Mezinárodní shromáždění v Givat Chaim Ichud

20. května se konalo mezinárodní shromáždění členů a přátel Bejt Terezín (BT), které mělo mezinárodní charakter. Zúčastnilo se ho na 500 členů a přátel první, druhé a třetí generace z Izraele, USA, České republiky a Německa. Konalo se u příležitosti zahájení první výstavy v nové galerii, kterou nedávno dostavěli. Vystavované kresby vytvořil v letech 1941 - 1942 malíř Leo Haas v terezínském ghettu. Dopoledne se setkali členové BT druhé generace. Po společném obědě všech účastníků shromáždění se uskutečnilo vlastní výroční jednání, na němž po projednání všech vnitřních záležitostí vystoupili velvyslanci ČR a SRN a jménem TI Dana Lieblová (více v článku Květnové setkání v Bejt Terezín - pozn. redakce).

Každý, kdo přežil, nese svůj osud

Den Holocaustu 2000 (2. května) uspořádali letos v BT ve spolupráci s okolními obcemi pod mottem Každý, kdo přežil, nese svůj osud.

Seminář pro učitele

Na začátku letošního roku uspořádali v BT seminář pro učitele, kteří doprovázejí skupiny dětí při zájezdech do České republiky a Polska, s cílem sjednotit obsah témat besed a přednášek při návštěvách koncentračních táborů a ghett. Na semináři zdůraznili přednášející členové BT nutnost orientovat se zejména na svědectví obětí i pamětníků.

Mezinárodní seminář pro vedoucí památníku

V březnu letošního roku se konal mezinárodní seminář pro vedoucí památníků holocaustu, který uspořádal BT. Jeho účastníci z Izraele, České republiky, Německa a Francie společně posuzovali nejrůznější otázky osvětové a vzdělávací činnosti související s holocaustem (více v článku Workshop o vzdělávání o holocaustu v Bejt Terezín - pozn. redakce).

O letošním dnu holocaustu

Zpravodaj Bejt Terezín informuje o nejrůznějších akcích, které se konaly k letošnímu Dni holocaustu na mnoha místech v Izraeli. Například na Lékařské fakultě v Haifě uspořádali studijní den na téma Medicína v době holocaustu. V Massua si připomněli osudy dětí v koncentračních táborech, pozornost věnovali zejména nejmenším v rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau.

Masarykové - otec a syn - nezapomenutelní

U příležitosti 15O. výročí narození T. G. MASARYKA uspořádali v kulturním domě Bejt Jačak slavnostní shromáždění pod záštitou velvyslance ČR v Izraeli Daniela Kumermanna a prvního velvyslance po listopadových událostech Miloše Pojara. Hovory s Janen Masarykem (Je těžké být Čechem) je titul knihy Avigdora Dagana (Viktora Fischla), sekretáře Jana Masaryka, v době druhé světové války, která byla v Izraeli vydána.

Zpravodaj BT o našem sněmu

O našem letošním jarním sněmu informuje Zpravodaj BT. Zejména uvádí počty členů Terezínské iniciativy v České republice a v zahraničí. Zpravodaj BT se zabývá i diskusí na sněmu.

O pochodu smrti

Z iniciativy Jakuba Tsura vznikla v letošním roce výstava fotografií z pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide. Pochodu se v dubnu 1945 zúčastnilo 317 vězňů z rodinného tábora Osvětim-Birkenau. Denně museli ujít více než 40 kilometrů. 2. května byli židovští vězni naloženi na otevřené vagóny a 8. května dojeli do Terezína. Fotografie z pochodu se dostaly spolu s novinami do ruky Jakubu Tsurovi do Kibucu Naan, který na jejich podkladě vytvořil výstavu pro Bejt Terezín.

Divadlo v ghettu

V Magdeburských kasárnách zahájil v únoru letošního roku Památník Terezín výstavu o divadle v ghettu. BT informuje, že ve čtyřech sálech jsou exponáty věnované muzice, literatuře, umění a divadlu.

Skladatelé v Terezíně

Organizace Hanse Krásy z Hamburku, která se zabývá hudbou v ghettě, vydala knihu o skladatelích v Terezíně - Pavlu Haasovi, Karlu Reinerovi, Gideonu Kleinovi, Hansu Krásovi, Sigmundu Schulovi a Viktoru Ullmannovi. Kniha přináší životopisy umělců, jejich fotografie a dopisy.

O činnosti památníku

Ve své výroční zprávě uvádí Památník Terezín například, že loni vydal sérii 10 čísel dětského časopisu Domov, že rozšířil svou sbírku o 17 obrazů. Památník nyní vlastní 3236 uměleckých předmětů z ghetta, v loňském roce uspořádal 74 seminářů pro hosty ze zahraničí, 49 workshopů pro studenty středních škol. Už po šesté uspořádalo oddělení výchovy Památníku soutěž pro studenty středních škol na téma holocaust, rasismus a intolerance.

Život a smrt Fredyho Hirsche

V dubnovém zpravodaji Terezínská iniciativa jsou vzpomínky cembalové virtuosky Zuzany Růžičkové. S oblíbeným Fredym se poprvé setkala v lednu 1942, kdy organizoval dětské domovy. Zpravodaj BT informuje rovněž o spolupráci TI s Lucií Ondřichovou a o její diplomové práci o Fredym Hirschovi.

Terezínští vězni na cestě ke své smrti

Osud vězňů z terezínského ghetta v letech 1941 - 1944 je téma studie českého historika Miroslava Kryla, která vyšla v Brně koncem minulého roku (více v článku Nové dílo o historii terezínského ghetta - pozn. redakce).

Poslední změna: 19. 12. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz