Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 17

Z nového čísla časopisu Bejt Terezín

Stalo se už pravidlem, že dvakrát ročně dostáváme z Bejt Terezín jejich bulletin. Vybíráme z něho informace, které se týkají České republiky a především Terezínské iniciativy. Z časopisu, který jsme dostali na začátku letošního roku, jsme vyhledali informace, jež nás mohou zajímat.

Světové setkání členů Bejt Terezín se letos bude konat 20. května, bude na rozdíl od předcházejících let s mezinárodní účastí. Zúčastní se ho také naše předsedkyně Dr. Dana Lieblová.

Upozorněním na článek v časopise Zeichen připomíná bulletin úmrtí našeho předsedy Doc. Hanuše Schimmerlinga. Informace připomíná, že Hanuš byl zakladatelem a dlouholetým předsedou Terezínské iniciativy, sesterské organizace Bejt Terezín. V mládí byl členem Hašomer Hacair, v Terezíně pracoval v zemědělství, po osvobození působil ve stejném oboru až po profesuru na Vysoké škole.

V Pinkasově synagoze (se jmény všech českých vyvražděných Židů) se 16. září uskutečnila vzpomínková slavnost, při níž bylo přečteno 3100 jmen těch, kteří byli nacisty zavražděni. Čtení trvalo 4 hodiny. Přečtení všech téměř 80 tisíc jmen by vyžadovalo čas šesti dní a nocí. Obřadu se zúčastnili prezident republiky Václav Havel a mnozí představitelé politického a uměleckého života.

Dr. Jaroslava Milotová a Miroslav Kárný z Terezínské iniciativy navštívili v listopadu l999 Izrael. Navštívili sionistický archiv v Lavonu a Jad Vašem a shromáždili materiály o osudech českých Židů v době holocaustu.

Ve dnech od 2. do 5. září 1999 se konala v Praze světová konference ukrývaných dětí. Jednání se zúčastnilo 760 dětí přeživších holocaust z mnoha zemí Evropy a Ameriky. Značně přispěla Terezínská iniciativa zejména předloženými a realizovanými náměty přednášek a workshopů.

Helga Hošková, členka Terezínské iniciativy, vystavovala své práce z dětství, tedy z pobytu v Terezíně, v říjnu a v listopadu v Clam Gallassově paláci v Praze.

Poslední změna: 30. 6. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz