Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 17

Brundibár v Hejnicích

Na paměť 150. výročí narození T.G.M. a 56. výročí vyvraždění tzv. rodinného tábora v Birkenau uspořádalo Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích, ŽO v Praze a Liberci spolu s TI vzpomínkové setkání a uvedení dětské opery Brundibár v bazilice Navštívení v Hejnicích.

Byl to skutečně nezapomenutelný zážitek slyšet milovaného Brundibára - sen všech terezínských dětí - v těchto krásných církevních prostorách. Dientzenhoferova bazilika, která svoji monumentálností umocňuje dojem z každého tónu, ještě nikdy ve svých zdech nehostila dětský soubor, který by s takovou láskou a péčí provedl symboliku židovských dětí - Brundibára. Jak jímavě zazněla v tomto chrámu nejkrásnější ze všech dětských písniček - krásná ukolébavka, spolu s odhodlaným závěrečným pochodem, oceníme pouze my - děti, které Brundibára mnohokrát zpívaly a hrály.

Musím se přiznat, že ačkoliv každé provedení Brundibára ve mně vyvolává pocity smutku nad zmařenými životy našich brundibárských kamarádů, provedení v této bazilice bylo pro mne osobně nezapomenutelným a dojemným zážitkem. Z provedení Dismanova dětského souboru je patrné s jakou péčí a láskou manželé Fléglovi nastudovali tuto operu i kolik citu a lásky do toho dávají děti, které zde zahrály a zazpívaly. A za to jim všem patří velký dík nás terezínských dětí.

V neposlední řadě patří mé poděkování také Martě Kottové, která se svým obrovským elánem zasloužila o toto krásné odpoledne.

Milena Procházková

Poslední změna: 3. 8. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz