Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Trestní sazby v Rakousku

V pozůstalosti Margity Kárné se nalezly její výpisky, které pořídila z rozsudků zvlášního soudu v Linci, jak je nalezla při studiu v  Dokumentačním archivu rakouského odboje ve Vídni. Zaznamenala si, jakými trestními sazbami oceňoval tento nacistický soud různé výroky.

Když se prokázalo, že obviněný na pozdrav Heil Hitler! odpověděl slovy Drei Liter! (Tři litry!), vyměřil mu soud vězení v délce osmi měsíců. Naproti tomu, když jiný muž byl pozdraven Heil Hitler! a požádal, aby byl raději zdraven pozdravem Grüß Gott!, byla mu vyměřena sazba poloviční - čtyři měsíce. Za výrok, že Hitler je impotentní svině, byla ovšem trestní sazba dvojnásobná.

Kupodivu pouhými čtyřmi měsíci vězení byly oceněny tyto verše:

Wir wollen keinen Krieg, wir wollen keinen Sieg, wir wollen ein freies Österreich und eine schöne Hitlerleich.

Do češtiny přeloženo: Nechceme žádnou válku, nechceme žádné vítězství, chceme svobodné Rakousko a krásnou Hitlerovu mrtvolu.

O měsíc víc dostal obžalovaný, který při nákupu obrázků svatých si odmítl koupit také obrázek Hitlera.

Jiný obviněný byl odsouzen za výrok: Válku jsme ještě nevyhráli a nevyhrajeme ji. Není žádné maso k zavaření, protože ovce jsou na frontě, svině v zázemí a hovězí dobytek chodí vybírat. Rozsudek má 28 stránek. Vyzněl mírně: čtyři měsíce.

Stejná sazba postihla muže za verše:

Durch Hakenkreuz zum Kampf und Tod, die Fahne rot-weiß-rot bringt Frieden und Brot.

Česky řečeno: S hakenkreuzem k boji a smrti, červeno-bílo-červený prapor přinese mír a chléb.

Rozsudek měl pouhé tři stránky.

Osmnáct měsíců dostal odsouzený za tyto verše:

Lieber einen Kaiser von Gottesgnaden als einen Narren aus Berchtesgnaden.

Dával přednost císaři z boží milosti, než bláznovi z Berchtesgadenu, kde bylo, jak známo, Hitlerovo sídlo.

Nejvyšší sazbu dostal ovšem viník, který pochyboval o válečném vítězství Německé říše. Byl odsouzen na dva roky vězení.

Kupodivu řízení bylo zastaveno proti muži, u něhož v bytě našli 1000 letáčků s obrázkem osla, který měl pásku s hakenkreuzem, na které stálo: Ještě stále jsem v NSDAP.

Tento osel byl stále ještě v Nacionálně socialistické německé dělnické straně, což byl oficiální název Hitlerovy nacistické strany. Jak se z toho pan Urban vykroutil, není ze záznamů zřejmo.

Zbývá dodat: Výše trestu sama o sobě nemusí nic znamenat. V Třetí říši měli totiž zařízení, které mohlo korigovat soudní rozsudky. Do koncentračního tábora se posílaly oběti bez jakéhokoli soudního rozhodnutí.

Poslední změna: 2. 12. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz