Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Manželé Tomanovi

Mnohokrát jsme slyšeli a četli jejich jméno, obvyklo v souvislosti s dědictvím, jímž doktor Toman odkázal své jmění Terezínské iniciativě, kde je uloženo jako Fond manželů Tomanových. Před časem nám MUDr. Helena Mílková ze Švýcarska sdělila o doktoru Tomanovi a jeho ženě několik zajímavých informací, které nám umožňují učinit si o nich konkrétnější představu.

MUDr. Kurt Karel Lindenberger, jak znělo jeho původní jméno, se narodil 7. 6. 1905. Pocházel z Ostravy, stejně jako jeho manželka Gerda, narozená 28. 12. 1912. Lékařství vystudoval doktor Lindenberger na německé univerzitě v Praze, kde manželé později také žili. Paní doktorka Mílková jej poznala v letech 1941-43 v židovském Útulku pro přestárlé choré, kde její otec, MUDr. Josef Vohryzek, vedl ženské oddělení a kde sama pracovala jako laborantka.

Do Terezína přijeli Lindenbergerovi 8. 7. 1943 transportem Dh a oba tam obětavě působili v oblasti zdravotnictví. Pracovali v léčebně pro nemocné tuberkulózou. Doktor Lindenberger na rentgenu v Ženijních kasárnách, paní Gerda byla laborantkou a v malé místnosti bez oken vyšetřovala sputum pacientů na přítomnost tuberkulózních bacilů.

23. října 1944 byli jedním z podzimních transportů (Et) deportováni do Osvětimi a odtamtud do dalších táborů. Paní Gerda se evakuačním transportem (pravděpodobně z tábora v Oederanu) vrátila do Terezína, doktor Lindenberger byl osvobozen v Dachau.

Vrátil se těžce nemocný tuberkulózou a léčil se v sanatoriu v Bukově u Ústí nad Labem, kde pak po uzdravení pokračoval v práci ve svém oboru. V tomto období, krátce po válce, zaměnili Kurt a Gerda své dosavadní příjmení za české jméno Toman.

Další životní zastávkou se Tomanovým staly Albrechtice poblíž Krnova, kde doktor Toman pokračoval ve své odborné medicínské činnosti na poli TBC, aby se posléze stal primářem sanatoria v Prosečnici nad Sázavou. Jeho žena obvykle pracovala na stejném pracovišti. Asi od roku 1964 působil doktor Toman v Ústavu pro doškolování lékařů, kde organizoval kurzy pro československé a zejména i zahraniční lékaře zabývající se léčením tuberkulózy. Zahraničním lékařům přednášel většinou anglicky a svou činnost rozšířil i na přednášky mimo Československo.

Po srpnu 1968 odešli oba manželé do Ženevy, kde doktor Toman pracoval pro Světovou zdravotnickou organizaci. Po jeho odchodu do penze se přestěhovali do Vídně, kde žila sestra doktora Tomana. po několikaletém pobytu tam oba manželé zemřeli. Nejprve Gerda Tomanová, později MUDr. Kurt Karel Toman. Byli to skromní a obětaví lidé, kteří žili pro své pacienty a oddaně se o ně starali. Jejich manželství zůstalo bezdětné.

Upřímně děkujeme paní MUDr. Heleně Mílkové za její osobní i písemné sdělení, jehož formulace jsme v textu zachovali. Prosíme zároveň čtenáře, aby nám sdělili případně další informace o MUDr. Kurtu a Gerdě Tomanových.

Anna Lorencová

Poslední změna: 2. 12. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz