Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Zpráva sociálně zdravotní komise TI

Po dovolených jsme se zase sešli 27. září t.r. Příspěvky na zdravotní pomůcky a některé druhy léků z prostředků grantu Claims Conference (CC) jsou propláceny přes sociální oddělení Židovské obce v Praze. Bohužel jsme zatím nedostali příslib dalšího grantu od CC, věříme však, že náš požadavek 80 tis. USD bude v nejbližší době schválen, aby nedošlo k přerušení těchto příspěvků pro přeživší oběti holocaustu.

Sociálně zdravotní komise zpracovala Organizační řád, na základě kterého je možné přispět individuálně v mimořádných případech členům TI z prostředků fondu Engelmannových. Komise samozřejmě musí posoudit každou žádost individuálně. Předpokládá však rozdělení případných příspěvků do několika okruhů, ve kterých je potřeba přihlédnout nejen ke skutečné finanční situaci žadatele, ale současně zohlednit jeho zdravotní stav i mimořádnou situaci, do které se může kdokoliv dostat. Snažíme se, aby i mimopražské obce byly zastoupeny v komisi tak, aby se co nejvíce informací dostalo i do nejméně frekventovaných míst. Brno a okolí zastupují paní Věra Weberová a Antonie Militká, Ostravu - paní PhDr. Věra Andrysíková a Eva Eliášová, České Budějovice a okolí - paní Louise Hermanová, Liberec - paní Marta Kottová, Pardubice - paní Eliška Levinská, Olomouc - paní Helga Smékalová a pan Pavel Neumann, Plzeň - paní Hana Herzová, Prahu - paní Ruth Götzová, Bohumila Havránková, Johana Hušková, Edita Kosinová, PhDr. Františka Martonová, Lisa Miková, Věra Schimmerlingová a pan Jiří Vaníček. Na jmenované se lze kdykoliv obrátit v případě, že potřebujete pomoc nebo radu. Jinak můžete žádosti směrovat do sekretariátu TI v Haštalské ulici 20, Praha 1, písemně na adresu: Terezínská iniciativa, Maislova 18, 110 01 Praha 1. Budeme vám vděčni i za nahlášení změn bydliště (dočasných i trvalých) za vás i vaše známé.

Jistě víte, že byl v Praze otevřen nový Domov seniorů Charlese Jordana v Praze 6, Milady Horákové 129. Je to tam opravdu moc hezké. Bylo zprovozněno i denní centrum pro všechny seniory, kteří mají zájem být ve společnosti a aktivně prožívat chvíle, kdy nemusí být sami. Do denního centra i zpět je možné zajistit dopravu, mimoto se návštěvníci centra mohou stravovat v košer jídelně s výběrem různých diet. V Domově seniorů probíhají další aktivity, např. rehabilitace, elektroléčba, vodoléčba, masáže, atd. V budově můžete navštívit i lékařku paní Dr. Kolanovou. Kontakt a informace zajistí sociální oddělení ŽO v Praze, tel.: 231 09 51.

Nezbývá mi, než vám připomenout, abyste včas, tj. do konce roku 1999, zaslali paragony na uplatnění příspěvků na zdravotní pomůcky z CC, zakoupených v tomto roce. Přeji vám všem mnoho zdraví a dobré nálady za celou komisi TI.

Poslední změna: 1. 12. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz