Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Různé

Výzvy, poděkování, informace

Remembering for the future 2000

Ve dnech 16. - 20. července 2000 se bude konat v Anglii mezinárodní setkání osob přeživších holocaust a druhé generace. Konferenci bude předsedat Dr. Elizabeth Maxwellová.

Cílem setkání je zamyšlení nad lidským a historickým odkazem holocaustu. Konference se bude zabývat i možností přenést naší zkušenost dalším generacím, otázkou jak nejlépe udržovat památku obětí, jak nejlépe zaznamenat naši osobní zkušenost a získat přehled o knižní a elektronické tvorbě.

Samozřejmě, že se chceme také setkat, společně si popovídat, vzpomenout a obnovit stará a získat nová přátelství.

Setkání se koná v neděli 16. 7. 2000 v Imperial War Museum v Londýně, konference 17. - 20. 7. 2000 v Oxfordu.

Bližší informace na adrese:
Nicole David RFTF 2000, POB 20349, London NW 11, England, Fax: 44(0)181 458 7497.

Pro sbírku v Památníku Terezín

Památník Terezín se v rámci své činnosti věnuje uchování památky obětí holocaustu, zejména těch, které prošly terezínským ghettem. Chtěli bychom doplnit sbírku fotografií o civilní snímky lidí, kteří se z rasových důvodů dostali do tábora v Terezíně. V této souvislosti se proto obracíme na bývalé vězně ghetta a všechny, kdo vlastní fotografie vězňů terezínského ghetta s prosbou o jejich zpřístupnění formou daru nebo zapůjčení.

Uvítáme zejména snímky pořízené v co nejmenším časovém odstupu od deportace. Jedinou podmínkou je, aby zobrazené osoby byly bezpečně identifikovány, tzn. aby nemohlo dojít k jejich záměně.

Nabídky zasílejte laskavě na adresu:
Památník Terezín, Fotoarchiv, 411 55 Terezín, tel.: 0416-782 225 nebo 782 442, fax: 0416-782245, e-mail: pamatnik@uni.pvt.cz.

Poděkování do Radotína

Terezínská iniciativa děkuje tímto p. MUDr. Miroslavu Dlouhému z redakce časopisu Šemík.

S velikým pochopením a soucitem s osudy židovských rodin jste vzpomněli na odsun prvních transportů, které se týkaly i vašich spoluobčanů z Radotína.

Děkujeme za uveřejněnou vzpomínku na jejich osud ve vašem časopise Šemík.

Milena Procházková

Dotaz

Hledám informace o malířce Malvině (Malvě) Schalek, která byla v terezínském ghettu.

Prosím o zprávu na adresu:
Petr Brod, Křenova 17, 162 00 Praha 6, tel. 20 61 15 38.

Kdo znal Helenu Rezkovou?

Narodila se 19. ledna 1917, byla učitelkou v Uhřiněvsi, do Terezína přijela transportem Ck dne 22. prosince 1942, do Osvětimi byla deportována transportem Dl dne 6. září 1943, zahynula v plynové komoře 8. března 1944. Rudolf Vrba a také Pavel Lenek o ní vyprávějí jako o jedné z vedoucích osobností odboje v terezínském rodinném táboře Birkenau. Její starší sestra se podle Pavla Lenka jmenovala Líza Schwarzbergerová (narozená 20. 10. 1913), do Osvětimi byla z Terezína deportována také 6. září 1943 a její osud byl stejný. Pokud o nich cokoli víte, napištedo kanceláře TI.

M. K.

Poslední změna: 9. 12. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz