Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Mosty k zítřku

Z l2. celosvětové konference těch, kteří jako děti přežili holocaust

Už jedenáctkrát se setkali lidé, kteří jako děti přežili nacistickou krutovládu. Setkání se konala většinou ve Spojených státech, ale také v Evropě. Letos poprvé k němu došlo v postkomunistické zemi - u nás v České republice, v jejím hlavním městě Praze. A pod záštitou prezidenta pana Václava Havla. V Národním domě na Vinohradech ve velkém Majakovského sále se sešlo na 700 žen a mužů, jejichž dětství bylo ve znamení ghett, koncentračních táborů, či ukrývaných v utajených bytech, kůlnách, sklepích apod. Každý z nás si svou minulost, nejtěžší dny, týdny, měsíce a roky svého života uvědomoval.

Zahájení

Z pověření přípravného výboru konference se ujala slova herečka Táňa Fišerová. V krátkém úvodu připomněla, že se scházíme přesně ve dnech, kdy začala druhá světová válka, která přinesla tolik hoře a utrpení. Paní Fišerová pak seznámila konferenci se členy předsednictva. Jako první představila paní Evu Benešovou, předsedkyni řídícího výboru konference a předsedkyni Společnosti ukrývaných dětí, jejíž zásluhou se pražské setkání dětí přeživších holocaust uskutečnilo. Táňa Fišerová pak jmenovala všechny další členy předsednictva, z nichž jmenujme alespoň některé. Především zahraniční - budoucí velvyslankyni státu Izrael paní Erellu Hadar, předsedkyni přeživších dětí z USA paní Stefanii Seltzer a paní Ann Shore. Z českých představitelů se mimo jiné zúčastnili paní Helena Dluhošová, zástupkyně Kanceláře prezidenta republiky, a ti, kteří vystoupili.

Slova se ujala paní Eva Benešová, která vyjádřila svou radost z toho, že se konference koná v Praze, a požádala její účastníky, aby využili všech možností, které se nabízejí. Význam pražského setkání zdůraznil Jan Munk, předseda Federace židovských obcí v ČR a ředitel Památníku Terezín. O přetrvávající existenci zla rasismu a antisemitismu hovořil předseda pražské židovské obce pan Jiří Daníček. Zástupce Magistrátu pan Jaroslav Balvín přednesl pozdravný dopis primátora Prahy Ing. arch. Jana Kasla. Přítomné velmi zaujalo vyprávění Rudolfa Vrby o osudech jeho rodiny a o jeho útěku z Osvětimi. Vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon připomněl svátek Rošhašaná a pozdravil účastníky setkání zatroubením na šofar.

Velvyslankyně Izraele paní Erella Hagar vyslovila poděkování všem organizátorům konference. Paní Fišerová pak přečetla poselství nositele Nobelovy ceny za mír pana Elie Wiesela. S velkým zájmem vyslechli přítomní projevy hostů ze zahraničí, které informovaly o činnosti organizace ukrývaných dětí, jež vznikla v Americe na začátku tohoto desetiletí s malým počtem členů, v současnosti však již existuje na 40 skupin s 6000 členy. Paní Stefanie Seltzer a Ann Shore vyslovily potěšení z toho, že 12. konference se koná v České republice. Pan Evžen Ječný, organizátor finančního zabezpečení konference, poděkoval všem sponzorům. 21 organizací i jednotlivců přispělo k tomu, že se jednání mohlo konat v tak velkém rozsahu, a to nejen za účasti ukrývaných dětí, ale také těch, kteří přežili věznění v ghettech a v koncentračních táborech. Paní Daisy Miller, ředitelka nadace Stevena Spielberga, sdělila, že je ukončen sběr 50 tisíc svědectví z 57 zemí světa a nyní se zpracovávají indexy a katalogy. Slovo k poděkování dostává ještě zástupce polské delegace a pracovnice Jad Vašem. K mikrofonu přistupuje občan rómského původu, aby zdůraznil, že s židovským holocaustem organizovali nacisté i genocidu Rómů s obdobnými důsledky.

Semináře a workshopy

Pražská konference vycházela ze zkušeností minulých shromáždění. Poněkud jiná byla v tom, že téměř polovinu delegátů tvořili vězni ghett a táborů. To především zásluhou Terezínské iniciativy. Projevilo se to také v tématech velkých seminářů i malých workshopů. Jmenujme alespoň některá z nich. Uskutečnil se například seminář o vyvraždění východních Židů, o odškodnění Židů ze střední a východní Evropy, o česko - německých vztazích. Ten potvrdil, že v této oblasti došlo v posledních letech k značné proměně - od bezvýhradné nenávisti k jistému smíření vyjádřenému slovy - můžeme odpustit, ale nikdy nesmíme zapomenout.

Na workshopu o dětských domovech v Terezíně řekla úvodem několik slov Anita Franková a pak se hovořilo o jednotlivých "hajmech", jak se v nich žilo, jak se stěhovaly, jak se tam vyučovalo, o dětské opeře Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistra Brundibáru a dalších představeních, o vychovatelích a osobnostech, které tu působili.

Historik Toman Brod přednesl úvahu na zahájení workshopu o Osvětimi a Birkenau, o rodinném táboře a o osudech dětí v něm. Diskutující věnovali pozornost například osobě Fredyho Hirsche, životu v dětském bloku, Mengelově dvojčatům, ale i posledním dnům před osvobozením poté, kdy převážná většina vězňů byla přinucena odejít na transporty smrti. Hovořilo se i o posledním pochodu těch, kteří v táboře zbyli a které jejich esesácký doprovod v polovině cesty mezi Birkenau a základním táborem opustil.

Závěrem a o věcech kolem

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že v pátek večer a v sobotu dopoledne se účastníci konference mohli věnovat modlitbám v Jeruzalémské synagoze, že si prohlédli Prahu, že v neděli přijeli na tryznu do Terezína a že se zúčastnili i mnoha dalších akcí. K nim například patřila terezínská opera Hanse Krásy Brundibár, kterou v jedinečné úpravě uvedl Dismanův dětský rozhlasový soubor.

Závěr konference patřil hlavním organizátorům - paní Evě Benešové a dalším členům předsednictva, kteří pozitivně celé jednání zhodnotili. Stejný názor vyjádřily i květiny, které věnovali účastníci konference paní Benešové i jiným.

Pražská konference své poslání v plném rozsahu splnila, rozšířila charakter organizace ukrývaných dětí ve společnost dětí přeživších holocaust. Úplnou tečkou za pražským setkáním je pozvání na příští konferenci, která se bude konat v Houstonu v Texasu ve dnech 12. - 15. října 2001.

Poslední změna: 20. 11. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz