Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Koncert v Terezíně

Součástí, a vlastně předznamenáním mezinárodní konference Fenomén holocaust, byl i koncert, věnovaný památce bialystockých dětí. Uspořádala jej Nadace Hanse Krásy v předvečer zahájení konference, 5. října 1999 v terezínském kostele Svatého Vzkříšení. Už při vstupu do kostela překvapila nádherná výzdoba a pozornost vůči všem hostům. Na lavicích byla pro každého hosta připravena malá kytička a čtyřjazyčná, dobře uspořádaná publikace, program koncertu, doplněný stručnou historií osudu bialystockých dětí a medailonky Ottilie Kafkové - Davidové a Marie Lustigové, které s bialystockými dětmi zahynuly. Obsahovala také stručnou charakteristiku účinkujících, sborů, orchestru, sólistky i dirigenta.

Vlastní program byl důsledně koncipován v sepjetí se vzpomínkou na bialystocké děti. Všichni účinkující byli mladí lidé, ať už to byl polský sbor DON-DIRI-DON, který koncert zahájil polskými písněmi pro děti nebo královohradecký soubor Jitro, s nádherně přednesenou latinskou dětskou mší pro sbor a orchestr Ilji Hurníka, Vinea Crucis. Po celý koncert účinkoval Bavorský zemský mládežnický orchestr, který kromě již jmenovaných sborů uvedl ještě Adagietto z 5. symfonie Gustava Mahlera a Symfonii č. 8 Franze Schuberta. Hlavním programem, podle něhož byl celý koncert nazván, byly Mahlerovy Písně o mrtvých dětech. Sólo zpívala mladá zpěvačka Bernarda Fink - Inzko, dcera slovinských rodičů narozená v Buenos Aires. Celý koncert dirigoval Martin Turnovský.

Pro všechny přítomné to byl večer plný uměleckých i citových dojmů, který nám připomněl, že před 56 lety v tomto podzimním čase bylo v Osvětimi zavražděno 1196 bialystockých dětí a 53 dospělých z řad terezínských vězňů, kteří o ně v době jejich šestitýdenního pobytu v Terezíně pečovali.

Nelze nepoděkovat iniciátorce a realizátorce tohoto, do všech detailů promyšleného a koncipovaného koncertu, představitelce Nadace Hanse Krásy, paní Gaby Flatow.

Poslední změna: 27. 11. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz