Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > ITI > publikace

Terezínské studie a dokumenty

Od roku 1994 vydává Institut Terezínské iniciativy společně s nakladatelstvím  Academia, od roku 2003 ve spolupráci s nakladatelstvím  Sefer, vědeckou ročenku o dějinách konečného řešení židovské otázky v českých zemích, o úloze Terezína a o osudech jeho vězňů. Do Terezínských studií a dokumentů přispívá řada renomovaných českých a zahraničních historiků a jsou v nich uveřejňovány dosud nepublikované dokumenty a vzpomínky. Německá verze - Theresienstädter Studien und Dokumente - vychází od roku 1994, česká od roku 1996. Obsah české a německé verze stejného ročníku není vždy totožný.

Terezínské studie a dokumenty

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Theresienstädter Studien und Dokumente

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Terezínské studie a dokumenty lze objednat nebo přímo zakoupit na adrese:

Institut Terezínské iniciativy: Jáchymova 3, 110 00 Praha 1

tel. +420 222 31 92 12

Spolupráce s  CEEOL

Editoři Terezínskych studií a dokumentů s potěšením oznamují zahájení spolupráce s Central and Eastern European Online Library (CEEOL), díky níž je možné k článkům z vybraných ročníků Terezínských studií a dokumentů přistupovat online. CEEOL je internetová databáze akademických a kulturních periodik v nejširším slova smyslu, která obsahuje časopisy vycházející ve střední a východní Evropě nebo německé časopisy zaměřené na tento region. Přes www.ceeol.org můžete prohlížet obsah jednotlivých ročníků a vyhledávat podle autorů, názvů či klíčových slov. Ke každému článku je připojeno resumé. Přístup k plným textům je možný buď platbou za jednotlivé články, nebo paušálním předplatným pro instituce. Tento způsob předplatného získaly mnohé knihovny a instituce, jejichž seznam najdete  zde.
Poslední změna: 18. 11. 2009
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz