Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > ITI > databáze

Databáze obětí

Databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích vyvinutá a spravovaná Institutem Terezínské iniciativy obsahuje údaje židovských obyvatel českých a moravských zemí, kteří byli deportováni do Terezína a dalších ghett a koncentračních táborů. Dále shromažďujeme jména a další údaje o Židech, kteří přišli do Terezína z jiných evropských zemí: především z Německa, Rakouska, Nizozemí, Dánska a Slovenska. Databáze zahrnuje také informace o více než 15 tisících vězních nacistických koncentračních táborů, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války s pochody smrti (obvykle nazývanými evakuační transporty).

Pomozte nám v dokumentaci...

Máte opravy, doplňující informace, můžete poskytnout fotografie nebo další dokumenty týkající se obětí? Kontaktuje nás prosím na:

Institut Terezínské iniciativy

Jáchymova 3

110 00 Praha 1

+420-222 31 70 13

Co je obsahem databáze?

Databáze zachycuje jméno, datum narození, transport do Terezína či jiného tábora, osud (zemřel, osvobozen, osud neznámý) a podle okolností dále datum a místo úmrtí, transport z Terezína, místo osvobození a další údaje.

V řadě případů - ale ne vždy - jsme schopni vyhledávat údaje podle posledního bydliště před transportem.

Digitalizace dokumentů

Institut Terezínské iniciativy v současnosti vytváří databázi digitalizovaných dokumentů vztahujících se k obětem. Naskenovali jsme více než 20 tisíc dochovaných úmrtních oznámení z terezínského ghetta uložených v Národním archivu v Praze a nyní v rámci projektu Terezínské album vyhledáváme fotografie (a další dokumenty) uložené v různých archivních fondech v České republice.

Historický výzkum

Různorodost komunity terezínských vězňů a jejich osudů klade před badatele velké množství otázek. Terezínská databáze vzhledem ke svému rozsahu umožňuje prohloubení historických, sociologických a demografických znalostí o nucených obyvatelích terezínského ghetta a může sloužit jako pomůcka pro nejrůznější badatelské projekty. Institut Terezínské iniciativy je ochoten pomáhat badatelům zkoumajících témata týkající se Terezína a konečného řešení v českých zemích a poskytovat jim k tomuto účelu údaje ze své databáze.

Jak mohu v databázi hledat?

Databáze v současnosti není přístupná na Internetu. Své dotazy na jednotlivé osoby pište na adresu: database@terezinstudies.cz. Vzhledem k velkému množství dotazů počítejte prosím s možnou prodlevou v odpovědi.

V budoucnosti plánujeme zveřejnění databáze obětí na internetových stránkách  www.holocaust.cz.

Poslední změna: 13. 4. 2006
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz